Site Feedback

!بخش اول متن فیلمنامه ورود آقایان ممنوع

خواهش می کنم اگر زحمتی نیست به من کنک کنید. من پی در پی این متن را آنجوری که می شنوم می نویسم،
شما لطفاً هم به این بخش فیلم گوش کنید و چیزهای که غلط نوشته ام یا نشنیده ام را اصلاح کنید

- خانم دارابی دارید سختگیریِ بی مورد می کنید! شما خودتان می دانید که سحر چه دختر مُنضَبِط و
درسخوانی است.
- دختر خانم شما نفر اول المپیاد کشور هم بود من اخراجش می کردم!
- خیلی خوب. سحر جان، پا شو بریم!
همچین شاگردی سر مئسایل پیش عقب افتاده ای اخراج می کنید!
- البته اصلاٌ مسئله پیش عقب افتاده ای نیست، خانم نفیسی. خواهش می کنم این دفعه را گذشت کنید،
خانم دارابی!
-شما دخالت نکنید، خانم گیاهی! من در مورد مسائلِ اِنضِباطی مدرسه ام کوتاه نمی آیم.

یکی دیگر رفته دنبال هوا و حواسش، من قانون را زیر پایم بگذارم؟
- هوا و حواس چیست، خانم عزیز! ازدواج کرده.
- از نظر من هیچ فرقی نمی کند! یکی انتجاب می کند درس بخواند، پیشرفت کند برود المپیاد به کشورش خدمت کند ، یکی هم انتخاب می کند برای شوهر گرامی اش قورمه سبزی بپزد!
- ولی یادتان نرود، خانم دارابی، نفیسی شانس اول قبولی المپیاد است.
- شانس اول که من هستم!
- خفه شو!
- خانم دارابی، می بخشید ها! ولی هیچ جای دینِ خدا نگفته که درس خواندن و پیشرفت مُنافاتی دارد با شوهر کردن…
- ول کن، خانم آقاسی، ول کن! من گوشم از این حرفها پر است. قانون قانون است. مخصوصاً این یکی
که خیلی قانون خوبی است. مُحَصِّلِ شوهردار باید برود شبانه.
- خانم دارابی، حالا می شود ببخشیدش؟
- بله دیگر، از قدیم گفتند بخشش از بزرگانان است
(چیزی یک صدا می گویند، سروصدا می کنند)
- چه خبر است؟ حمام زنانه است؟ بفرمایید بروید کلاس. شما هم بفرمایید بیشتر از این وقت من را نگیرید. دختر خانم اخراج هستند و صلاح
- برویم سحر، حالا اگر این هم بخواهد من دیگر اجازه نمی دهم بمانی. بیا برویم.
- خیر پیش!
- خانم ترا خدا، مگر نمی توانی یک کاری کنید؟ خیلی سخت می گیرید! بله خانم!
- وای یاس آمد! یاس آمد! بیا فکر کنم کیسه ام داره پاره می شود.
- وای! بچه ها بیایید کمک!

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  !بخش اول متن فیلمنامه ورود آقایان ممنوع

  خواهش می کنم اگر زحمتی نیست به من کنک کنید. من پی در پی این متن را آنجوری که می شنوم می نویسم،
  شما لطفاً هم به این بخش فیلم گوش کنید و چیزهای که غلط نوشته ام یا نشنیده ام را اصلاح کنید

  - خانم دارابی دارید سختگیریِ بی مورد می کنید! شما خودتان می دانید که سحر چه دختر مُنضَبِط و
  درسخوانی است.
  - دختر خانم شما نفر اول المپیاد کشور هم بود من اخراجش می کردم!
  - خیلی خوب. سحر جان، پا شو بریم!
  همچین شاگردی سر مئسایل پیش عقب افتاده ای اخراج می کنید!
  - البته اصلاٌ مسئله پیش عقب افتاده ای نیست، خانم نفیسی. خواهش می کنم این دفعه را گذشت کنید،
  خانم دارابی!
  -شما دخالت نکنید، خانم گیاهی! من در مورد مسائلِ اِنضِباطی مدرسه ام کوتاه نمی آیم.

  یکی دیگر رفته دنبال هوا و حواسش هوسش، من قانون را زیر پایم بگذارم؟
  - هوا و حواس هوس چیست، خانم عزیز! ازدواج کرده.
  - از نظر من هیچ فرقی نمی کند! یکی انتجاب می کند درس بخواند، پیشرفت کند برود المپیاد به کشورش خدمت کند ، یکی هم انتخاب می کند برای شوهر گرامی اش قورمه سبزی بپزد!
  - ولی یادتان نرود، خانم دارابی، نفیسی شانس اول قبولی المپیاد است.
  - شانس اول که من هستم!
  - خفه شو!
  - خانم دارابی، می بخشید ها! ولی هیچ جای دینِ خدا نگفته که درس خواندن و پیشرفت مُنافاتی دارد با شوهر کردن…
  - ول کن، خانم آقاسی، ول کن! من گوشم از این حرفها پر است. قانون قانون است. مخصوصاً این یکی
  که خیلی قانون خوبی است. مُحَصِّلِ شوهردار باید برود شبانه.
  - خانم دارابی، حالا می شود ببخشیدش؟
  - بله دیگر، از قدیم گفتند بخشش از بزرگانان بزرگان است
  (چیزی یک صدا می گویند، سروصدا می کنند)
  - چه خبر است؟ حمام زنانه است؟ بفرمایید بروید کلاس. شما هم بفرمایید بیشتر از این وقت من را نگیرید. دختر خانم اخراج هستند و صلاح والسلام
  - برویم سحر، حالا اگر این هم بخواهد من دیگر اجازه نمی دهم بمانی. بیا برویم.
  - خیر پیش!
  - خانم ترا خدا، مگر نمی توانی یک کاری کنید؟ خیلی سخت می گیرید! بله خانم!
  - وای یاس آمد! یاس آمد! بیا فکر کنم کیسه ام داره پاره می شود.
  - وای! بچه ها بیایید کمک!

   

   

  خیلی خوب نوشتید.البته من فیلم رو قبلا دیدم و الان و کلماتی رو که به نظرم اشتباه اومد اصلاح کرد

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Persian (Farsi)

  Show More