Site Feedback

TÜRKÇEDE ZAMAN EKLERİ

A- HABER (BİLDİRME) KİPLERİ
A- Haber (Bildirme) Kipleri

Fiilin zamanını bildiren kiplere haber kipleri denir.


1- Görünen (Bilinen) Geçmiş Zaman: (-di, -dı, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü)

Öznenin bizzat gördüğü veya yaşadığı fiilleri bildirir.

Gel-di-m,
Gel-di-n,
Gel-di,

Gel-di-k
Gel-di-niz
Gel-di-ler

2- Duyulan (Öğrenilen) Geçmiş zaman: (-mış, -miş, -muş, -müş)

Öznenin görmediği, yaşamadığı, ancak başkasından duyarak anlattığı fiilleri bildirir.

Gel-miş-im
Gel-miş-sin
Gel-miş

Gel-miş-iz
Gel-miş-siniz
Gel-miş-ler

3- Şimdiki Zaman: (-( )yor)

İçinde bulunulan zamandır. Fiilin, içinde bulunulan zamanda gerçekleştiğini ya da gerçekleştirildiğini anlatır.

Gel-i-yor-um
Gel-i-yor-sun
Gel-i-yor

Gel-i-yor-uz
Gel-i-yor-sunuz
Gel-i-yor-lar

4- Gelecek Zaman: (-ecek, -acak)

Fiilin, içinde yaşanılan zamandan sonra gerçekleşeceğini, şimdilik tasarı hâlinde olduğunu bildirir.

Gel-eceğ-im
Gel-ecek-sin
Gel-ecek

Gel-eceğ-iz
Gel-ecek-siniz
Gel-ecek-ler

5- Geniş Zaman: ( -()r)

Eylemin her zaman yapıldığını bildiren kiptir.

Gel-i-r-im
Gel-i-r-sin
Gel-i-r

Gel-i-r-iz
Gel-i-r-siniz
Gel-i-r-ler

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Turkish

  Show More