Site Feedback

First notebook entry: Introducing myself

Բարև , իմ անունը Cristina և ես է քսանմեկ տարեկանը: Ես եմ մադրիդյան , Իսպանիա: Ինչպե՞ս գրել ես չգիտեմ կամ կարդալու հայերենով բայց ես մաղթանք սովորել: Ես հույս ունեմ որ դու ստիպում ես որ համբերատար լինես: Խորին շնորհակալություն

Share:

 

7 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  First notebook entry: Introducing myself

  Բարև , իմ անունը Քրիստինա է և ես  քսանմեկ տարեկան եմ: Ես Իսպանիայից եմ, Մադրիդ քաղաքից: Ինչպե՞ս կարդալ կամ գրել հայերեն չգիտեմ, բայց ես մաղթանք եմ սովորել: Ես հույս ունեմ որ դու  համբերատար կլինես: Խորին շնորհակալություն 

   

  First notebook entry: Introducing myself

  Բարև:իմ անունը Cristina Է և ես քսանմեկ տարեկան եմ: Ես  մադրիդից եմ`Իսպանիաից: Ինչպե՞ս գրել  կամ կարդալո հայերենով ես չգիտեմ,բայց ես ցանկանում եմ սովորել: Ես հույս ունեմ, որ դու ստիպում ես ինձ համբերատար լինել: Խորհին շնորհակալություն:

   

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Armenian

  Show More