Site Feedback

मेरो पहेलो चिनपर्ची

 

नमस्ते। म वोल्फ हु। म बस्छु डेन्मार्कमा। मलाई नेपाल मन्पर्छ। अहिले म नेपाली सिक्दैछु। शिक्षक छैन। म सँग शिक्षक छु, औने गर्मी मौसम म हेरुला नेपाल, त्यस्पछि म नेपाली भासा बोलुला?

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

   

  मेरो पहेलो चिनपर्ची

  नमस्ते। म वोल्फ हु। म बस्छु डेन्मार्कमा। मलाई नेपाल मन्पर्छ। अहिले म नेपाली सिक्दैछु। शिक्षक छैन। म सँग शिक्षक छु, औने गर्मी मौसम म हेरुला नेपाल, त्यस्पछि म नेपाली भासा बोलुला?

  मेरो पहेलो चिनपर्ची (

  नमस्ते। म वोल्फ हु। म बस्छु डेन्मार्कमा। मलाई नेपाल मन पर्छ मन्पर्छ। अहिले म नेपाली सिक्दैछु। शिक्षक छैन। म सँग शिक्षक छु, औने आउने गर्मी मौसम म हेरुला नेपाल हेर्नेछु, त्यस्पछि म नेपाली भासा बोलुला (बोल्नेछु)?

  नमस्ते। म वोल्फ हु। म बस्छु डेन्मार्कमा। मलाई नेपाल मन्पर्छ मन पर्छ । अहिले म नेपाली सिक्दैछु। शिक्षक छैन। म सँग शिक्षक छु, छैन औने गर्मी मौसम म हेरुला नेपाल, त्यस्पछि म नेपाली भासा बोलुला?

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Nepali

  Show More