Site Feedback

First notebook entry: Introducing myself

Անուն ես լավ լուր Փակցնելուց իսկ հետաքրքրված Թեմա. Լեզու հայերեն նոր սկսնակ սովորել. Ես ամեն ինչ նոր Լեզու հայերեն չգիտեմ իսկ այնքան մի քանի նախադասություն երկուսն էլ օգնել google translate գրել :)

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Armenian

  Show More