Site Feedback

Trochu domáce úlohy, s otazkou

 

Práca: prelož anglické vetu v predprítomnom časi do slovenčiny.

1) I haven't had this much fun since I was a child.
- Nemal si som toľko zabavy, od keď som bol malý.

2) I have never been so insulted in all my life!
- Nikdy som nebol tak urazil v celom mojom živote!

Otazka: je možné slovosled ,,mojom celom živote"? Či vždy musí privlastňovacie (mojom) byť presne pred podstatným menom?

3) Have you ever thought things could be different?
- Myslela si niekedy, že veci by mohli byť inak?

Nie som si istý, o slovosledu. Áno, poslucháč je žena.

4) He hasn't yet officially heard of the news.
- Už neoficiálne nepočul o novinkách.

Nie som si istý, o postavení ,,(ne)oficiálne".

5) I have always suspected him to be under the thumb.
- Vždy som mal podozrenie, že on je pod papučou.

6) I have just drunk a beer, so I must not drive.
- Práve som vypil pivo, preto nesmiem riadiť.

Či: ,,preto som sa nesmie riadiť"?

Vopred ďakujem vám, za pomoc...

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Trochu domácej úlohy, s otázkou

  Práca: prelož anglickú vetu v predprítomnom čase do slovenčiny. 

  1) I haven't had this much fun since I was a child.
  - Nemal som toľko zábavy, od kedy som bol malý. 

  (Alternative) Nezabavil som sa tak dobre od detstva.

  2) I have never been so insulted in all my life!
  - Nikdy som nebol tak urazený v celom mojom živote! 

  Otázka: je možný slovosled ,,mojom celom živote"? Či vždy musí privlastňovacie (mojom) byť presne pred podstatným menom?

  Je to jedno. Neviem o žiadnom pravidle.

  3) Have you ever thought things could be different?
  - Myslela si niekedy, že by veci mohli byť inak? 

  (Mne to znie lepšie takto.)


  Nie som si istý slovosledom. Áno, poslucháč je žena.

  4) He hasn't yet officially heard of the news.
  - Ešte oficiálne nepočul o novinkách. 

  Nie som si istý, o postavení ,,(ne)oficiálne".

  5) I have always suspected him to be under the thumb.
  - Vždy som mal podozrenie, že (on) je pod papučou. 

  6) I have just drunk a beer, so I must not drive.
  - Práve som vypil pivo, preto/takže nesmiem riadiť. 

  Či: ,,preto som sa nesmie riadiť"? Určite nie. Ak by bola celá veta v minulom čase, vtedy by znela: Vypil som pivo, preto som nesmel riadiť.

  Vopred ďakujem vám, za pomoc...

  Trochu domáce úlohy, s otazkou

  Práca: prelož anglické vetu v predprítomnom časi do slovenčiny.

  1) I haven't had this much fun since I was a child.
  - Nemal si som toľko zabavy, od keď som bol malý.

  Nemal som toľko zábavy, keď som bol malý.

  2) I have never been so insulted in all my life!
  - Nikdy som nebol tak urazil v celom mojom živote! 

  Nikdy som nebol tak urazený v celom mojom živote! /v mojom celom/

  Nikdy som sa tak neurazil v celom mojom živote! /v mojom celom/

  Otazka: je možné slovosled ,,mojom celom živote"? Či vždy musí privlastňovacie (mojom) byť presne pred podstatným menom?

  Slovosled je možné zmeniť. 

  3) Have you ever thought things could be different?
  - Myslela si niekedy, že veci by mohli byť inak?

  Nie som si istý, o slovosledu. Áno, poslucháč je žena.

  Slovosled je správne.

  4) He hasn't yet officially heard of the news.
  - Už neoficiálne nepočul o novinkách.

  Ešte oficiálne nepočul o novinkách.

  Ešte nepočul o novinkách oficiálne.

  O novinkách ešte oficiálne nepočul. 

  O novinách ešte nepočul oficiálne.   Nie som si istý, o postavení ,,(ne)oficiálne".

  Slovo na začiatku vety chcem zdôrazniť. 

     5) I have always suspected him to be under the thumb.
  - Vždy som mal podozrenie, že on je pod papučou.

  6) I have just drunk a beer, so I must not drive.
  - Práve som vypil pivo, preto nesmiem riadiť. /ja som vypil, ja nesmiem riadiť/

     Či: ,,preto som sa nesmie riadiť"?

  Po požití alkoholu sa nesmie riadiť.  /Všeobecné konštatovanie/

  Vopred ďakujem vám, za pomoc...

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Slovak

  Show More