Site Feedback

สนใจเรียนภาษา วัฒนธรรมและทำธุรกิจที่เวียดนาม

ต้องการรู้จักคนเวียดนามที่มาอยู่ในประเทศไทย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ภาษา ท่องเที่ยว และอื่นๆครับ ตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพ

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More