Site Feedback

התחלה חדשההייתי באנגליה בחופשה לפני שבוע וחשבתי הרבה על החיים שלי בארץ. הבנתי שלמרות שאני מרוצה מאוד, אני ממש רוצה להתרכז בעברית שלי. בעיקרון, אני רוצה לדבר יותר בעברית ולא כל כך הרבה באנגלית. זה קל להסתדר באנגלית בארץ כי הרבה ישראלים מדברים אנגלית שוטפת. עם זאת, אם אני באמת רוצה להשתלב בחברה באופן מלא, אני צריך ללמוד את השפה.

בגלל זה החלטתי להתחיל את אתגר שלושת החודשים. במשך 3 חודשים אני אדבר לאחר העבודה (אני חייב לדבר אנגלית בעבודה) עם ישראלים רק בעברית.

בהצלחה!

Share:

 

1 comment

    Please enter between 0 and 2000 characters.

     

    Corrections

    התחלה חדשה    הייתי באנגליה בחופשה לפני שבוע וחשבתי הרבה על החיים שלי בארץ. הבנתי שלמרות שאני מרוצה מאוד, אני ממש רוצה להתרכז בעברית שלי. בעיקרון, אני רוצה לדבר יותר בעברית ולא כל כך הרבה באנגלית. זה קל להסתדר באנגלית בארץ כי הרבה ישראלים מדברים אנגלית שוטפת. עם זאת, אם אני באמת רוצה להשתלב בחברה באופן מלא, אני צריך ללמוד את השפה.

    בגלל זה החלטתי להתחיל את אתגר של שלושה חודשים. במשך 3 חודשים אני אדבר לאחר העבודה (אני חייב לדבר אנגלית בעבודה) עם ישראלים רק בעברית.

    בהצלחה!

    התחלה חדשה    הייתי באנגליה בחופשה לפני שבוע וחשבתי הרבה על החיים שלי בארץ. הבנתי שלמרות שאני מרוצה מאוד, אני ממש רוצה להתרכז בעברית שלי. בעיקרון, אני רוצה לדבר יותר בעברית ולא כל כך הרבה באנגלית. זה קל להסתדר באנגלית בארץ כי הרבה ישראלים מדברים אנגלית שוטפת. עם זאת, אם אני באמת רוצה להשתלב בחברה באופן מלא, אני צריך ללמוד את השפה.

    בגלל זה החלטתי להתחיל את אתגר של שלושת החודשים. במשך 3 חודשים אני אדבר לאחר העבודה (אני חייב לדבר אנגלית בעבודה) עם ישראלים רק בעברית. 


    בהצלחה!

     

    כל הכבוד לך :))...

    Write a correction

    Please enter between 25 and 8000 characters.

     

    More notebook entries written in Hebrew

    Show More