Site Feedback

در بيمارستان


در بيمارستان من چند تا بخش ها مثل درمانگاه، بخش اورژانس، بخش اشعه ايكس، بخش زنان برای بیماران زن بستری شده، بخش مرد برای بیماران مرد بستری شده, بخش عمليات و   بخش ها ديگر هستند.
من در بخش زنانه كار مى كنم و مراقبت از بيماران مى كنم. برخى از بيماران دارو را رد مى كنند چون آنها فكر مى كنند دارو ها را لازم ندارند وقتى آنها كمى بهتر مى شود و بعضى از بيماران سفارش دكتر را متابعت مى كنند. من كارم دوست دارم چون من مى ميتوانم به مردم  كمك كنم.
متشكرم  
    

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  در بيمارستان


  در بيمارستانی که من کار می کنم، بخش هایی از جمله: درمانگاه، اورژانس، اشعه ايكس، بخش زنان برای بیماران زن بستری شده، بخش مردان برای بیماران مرد بستری شده و بخش عمليات وجود دارند
  من در بخش زنان كار مى كنم و از بیماران مراقبت مى كنم. برخى از بيماران وقتی کمی بهتر می شوند فكر مى كنند دیگر به دارو نیازی ندارند و از خوردن دارو امتناع می ورزند، ولی بعضى از بيماران از تجویز دكتر تبعیت مى كنند. من كارم را دوست دارم چون به من این فرصت را می دهد تا به همنوعان خود کمک کنم

  متشكرم  
      

   چندبار تکرار یک کلمه در جمله مناسب نیست کلمه ی "بخش" در جمله ی اول چندین بار تکرار شده بود که بهتر است با تغییر کمی در جمله، اصلاح شود.

  در جمله ای که مربوط به دارو نخوردن بعضی از بیماران است، بهتر است جمله بصورت اصلاح شده تغییر کند تا مفهوم جمله بهتر رسانده شود. 

  متن بسیار خوبی نوشته اید

  موفق باشید.

  در بيمارستان


  در بيمارستان من چند تا بخش ها مثل درمانگاه، بخش اورژانس، بخش اشعه ايكس، بخش زنان برای بیماران زن بستری شده، بخش مرد برای بیماران مرد بستری شده, بخش عمليات و   بخش ها ديگر هستند.
  من در بخش زنانه كار مى كنم و مراقبت از بيماران مى كنم. برخى از بيماران دارو را رد مى كنند چون آنها فكر مى كنند دارو ها را لازم ندارند وقتى آنها كمى بهتر مى شود و بعضى از بيماران سفارش دكتر را متابعت مى كنند. من كارم دوست دارم چون من مى ميتوانم به مردم  كمك كنم.
  متشكرم  
      
  در بیمارستانی که من کار می کنم،چندین بخش وجود دارد،مانند:درمانگاه،بخش اشعه ایکس،بخش زنان، بخش مردان، بخش عملیات و....من در بخش زنان کار می کنم و وطیفه ام مراقبت کردن از بیماران این بخش می باشد

  برخی از بیماران با کمی بهتر شدن حالشان،فکر می کنند دیگر به دارو نیازی ندارند ولی تعدادی نیز کاملا طبق  سفارش های

   پزشک معالج شان رفتار می کنند

  من کارم را خیلی دوست دارم چون  می توانم به همنوعان خود کمک کنم

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Persian (Farsi)

  Show More