Site Feedback

Gia Đình

Tôi có Vợ. Chong tôi có một con gái va hai con trai. Chong tôi cung có con cho va hai con meo. Chong tôi sống ở Mỹ, thành phố Providence, Rhode Island.

Con gái cua tôi muoi một tuổi. Con trai lon cua tôi muoi ba tuổi va con trai nho muoi một. Con cho....sau tuổi. Chong tôi thích con vật.

Tam biet

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Gia Đình

  Tôi có Vợ. Vợ chng tôi có một con gái và hai con trai. Chúng tôi cũng có một (hay bao nhiêu) con chó và hai con mèo. Chúng tôi sống ở Mỹ, thành phố Providence, Rhode Island.

  Con gái ca tôi mi một tuổi. Con trai ln ca tôi mười ba tuổi và con trai nh mười một tuổi. Con chó....sáu tuổi. Chúng tôi rất thích con vật nuôi.

  Tm bit!


  [Me too. I also adore the dogs. My home have two adorable dogs. They are loyal with us.]

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More