Site Feedback

UZBEK ŞER

Erkin quş

Melek kebi gözel quş
Tal şaxıge kelib qondi.
Dedim: “Quşça, yanimge tüş.
Yaş könlimge elem toldi.

Bir az küyle, şe’rin söyle,
Mahzun ruhim qanat qaqsin!
Sırli, gözel nağmelerin
Emelimnin şamin* yaqsin.”

“Yandim, erknin sevdaside,
Qafeslerden cüda bezdim.
Baqçalarnin hicranide
Yüregi qan tutqun edim.

Qoy, çaqırma kökke uçay,
Erkinlikke endi çıqay
Bahar kelib her yaq küldi,
Çeçäklerni bir az quçay!”

Deya quşça her yan baqdi.
Tinıq kökde qanat qaqdi.

Çevirisi
Özgür kuş

Melek gibi güzel kuş
Söğüt dalına gelip kondu.
Dedim:“Küçük kuş, yanıma kon.
Genç gönlüme elem doldu.

Biraz öt, şiir söyle,
Mahzun ruhum kanat çırpsın!
Sırlı, güzel nağmelerin
Hedefimi aydınlatsın.”

“Yandım, özgürlüğün sevdasına,
Kafeslerden çok bezdim.
Bahçelerin hicranından
Yüreğim kan bağlanmış idi.

Bırak, çağırma göğe uçayım,
Hürriyete şimdi erişeyim
Bahar gelince her yer neşelendi,
Çiçekleri biraz kucaklayayım!”

Diyen küçük kuş her yana baktı.
Sakin göğe kanat çırptı.

Aybek

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Uzbek

  Show More