Site Feedback

học tiếng Việt

Xin chào, tôi đang học tiếng Việt.Tôi thích học tiếng việt. Tôi muốn học tiếng Việt hàng ngày.Tôi thích ăn phở.Phở là ngon.Tôi muốn ăn phở mỗi ngày.

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  học tiếng Việt

  Xin chào, tôi đang học tiếng Việt.Tôi thích học tiếng việt. Tôi muốn học tiếng Việt hàng ngày.Tôi thích ăn phở.Phở rất ngon.Tôi muốn ăn phở mỗi ngày.

  học tiếng Việt

  Xin chào, tôi đang học tiếng Việt.Tôi thích học tiếng việt. Tôi muốn học tiếng Việt hàng ngày.Tôi thích ăn phở.Phở là ngon.Tôi muốn ăn phở mỗi ngày.

  Học tiếng Việt.

  Xin chào, tôi đang học tiếng Việt. Tôi thích học tiếng Việt. Tôi muốn học tiếng Việt hàng ngày. Tôi thích ăn phở. Phở là một món ăn ngon. Tôi muốn ăn phở mỗi ngày.

   Chúc mừng Powerman253 ! Cố lên bạn nhé!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More