Site Feedback

Gia đình

 

Gia đình cua tôi: vợ, hai con trai va một con gai. Con trai lon mười ba tuoi. Con trai nhỏ mười một. Con gai cung mười một. Chông tôi có con cho to va hai con meo. Tôi giáo viên. Tôi dạy tiếng Anh. sinh viên cua tôi ngưòi Việt Nam.

Cảm ơn cac bạn.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Gia đình

  Gia đình cua của tôi gồm có: vợ, hai con trai va một con gai gái. Con trai lon lớn mười ba tuoi tuổi. Con trai nhỏ mười một. Con gai cung gái cũng mười một tuổi. Chông Chúng tôi có một con cho chó to va hai con meo mèo. Tôi giáo viên. Tôi dạy tiếng Anh. sinh viên cua của tôi ngưòi người Việt Nam.

  Cảm ơn cac các bạn.

  Gia đình

  Gia đình ca tôi: vợ, hai con trai va một con gái. Con trai ln mười ba tui. Con trai nhỏ mười một. Con gai cũng mười một. Chúng tôi có một con chó to và hai con mèo. Tôi giáo viên. Tôi dạy tiếng Anh. Sinh viên ca tôi ngưi Việt Nam.

  Cảm ơn các bạn.

   

  Great job!!! :)

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More