Site Feedback

Con Rồng cháu Tiên 第3段

Năm tháng trôi qua , cả nhà sống đầm âm . Nhưng Lạc Long Quân vẫn nhớ biển , luôn đi về thủy cung . Nên hai người bèn bàn với nhau :"Rồng với Tiên là hai dòng dõi quen sống ở hai vùng khác nhau , ta nên chia đôi đàn con , một nửa theo mẹ lên núi , một nưa theo bố xuông biên. Tuy kẻ ở cạn , người ở nước, nhưng khi gặp nguy biến thì phải báo cho nhau biết để cứu giúp nhau , chứ đừng quên nhau ."
翻译:今天好累,明天再翻译了!^_^偷懒一天

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Con Rồng cháu Tiên 第3段

  Năm tháng trôi qua , cả nhà sống đầm âm ấm. Nhưng Lạc Long Quân vẫn nhớ biển , luôn đi về thủy cung . Nên hai người bèn bàn với nhau :"Rồng với Tiên là hai dòng dõi quen sống ở hai vùng khác nhau , ta nên chia đôi đàn con , một nửa theo mẹ lên núi , một nưa nửa theo bố xuông biên xuống biển. Tuy kẻ ở cạn , người ở nước, nhưng khi gặp nguy biến thì phải báo cho nhau biết để cứu giúp nhau , chứ đừng quên nhau ." 

  翻译:  今天好累,明天再翻译了!^_^偷懒一天

  Con Rồng cháu Tiên 第3段

  Năm tháng trôi qua , cả nhà sống đầm ấm . Nhưng Lạc Long Quân vẫn nhớ biển , luôn muốn đi về thủy cung . Nên hai người bèn bàn với nhau :"Rồng với Tiên là hai dòng dõi quen sống ở hai vùng khác nhau , ta nên chia đôi đàn con , một nửa theo mẹ lên núi , một nửa theo bố xuống biển. Tuy kẻ ở cạn , người ở nước, nhưng khi gặp nguy biến thì phải báo cho nhau biết để cứu giúp nhau , chứ đừng quên nhau ."
  翻译:  今天好累,明天再翻译了!^_^偷懒一天

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More