Site Feedback

(pray)پرستش

زمان به مسجد برای نماز جمعه

Share:

 

5 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  (pray)پرستش

  زمان رفتن(رسیدن) به مسجد برای نماز جمعه

   

  این جمله می تواند عنوان یک خبر باشد، یعنی به توضیح نیاز دارد.به عنوان یک جمله خبری، ناقص است.

  ضمنا درست تر آن است(درست تر است) که بنویسید:شرکت در نماز جمعه

   

  (pray)پرستش

  زمان به مسجد رفتن برای نماز جمعه

   

   

   

   

  خوب نمازِ شما قبول. برای ما هم دعا کنید.

   

  با احترام

   

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Persian (Farsi)

  Show More