Site Feedback

...cười..~

Trên đời này, có nhiều chuyện khiến ta buồn và cũng có khi khiến ta vui^^
Nhưng niếu nói về nhưng chuyện vui, khi không cần nghĩ đâu xa xôi~~...
Những điều làm ta cười bao giờ cũng xung quanh ta~

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More