Site Feedback

טיול לאגם

אתמול הייתי לאגם על יד העיר שלי. האגם הוא לא גדול אבל נעים מאוד. שם יש הרבה ברבורים וציפורים והטבה יפה מאוד. על יד האגם יש עצים גדולים שעושים הרבה צל. הייתי בחניון יפה ושקט ונחתי מאוד אבל לא הייתי יכול להתרחץ כי המים היו קרים וירד גם קצת גשם.

Share:

 

4 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

   

  טיול לאגם

  אתמול הייתי באגם שליד העיר שלי. האגם לא גדול. אבל נעים מאוד. שם יש הרבה ברבורים וציפורים והוא יפה מאוד. על יד האגם יש עצים גדולים שעושים הרבה צל. הייתי בחניון יפה ושקט ונחתי מאוד אבל לא הייתי יכולה להתרחץ כי המים היו קרים וירד גם קצת גשם.

  סליחה - ככה צריך להיות

   

   והטבה יפה מאוד

  והטבע יפה מאוד 

   והטבה יפה מאוד

  והטבע היה יפה מאוד 

  טיול לאגם

  אתמול הייתי באגם ליד העיר שלי. האגם לא גדול אבל נעים מאוד. יש שם הרבה ברבורים וציפורים והטבה(?) יפה מאוד. על יד האגם יש עצים גדולים שעושים הרבה צל. הייתי בחניון יפה ושקט. נחתי אבל לא הייתי יכולה להתרחץ כי המים היו קרים וגם ירד קצת גשם.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Hebrew

  Show More