Site Feedback

Thứ hai của Hoa

Hôm nay khóa học tiếng Trung Quốc bắt đầu ở Oslo trường trung học. Mặc đù sinh viên Na Uy được nghỉ hè nhưng một số người trong nhóm sẽ đi trường thêm. Hàng năm tôi phải đi kia. May mà năm này một người bạn thân cũng đi khóa học với tôi. Anh ấy cũng theo người bạn anh ấy và giới thiệu anh ấy với tôi.
ở Oslo trường trung học tôi làm quen với một người cô gai tên Mei. Mẹ của Mei là người Trung Quốc và bố là người Na Uy. Chị Mei cao hơn tôi và chị ấy có tóc rất dài. Hôm nay giai cấp đã chơi trò chơi truyền thống. Đương nhiên người giáo viên giỏi hơn các sinh viên. Khóa học này thì rất thú vị. Tôi hy vọng vào ngày mai sẽ thú vị bằng hôm nay.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Thứ hai của Hoa

  Hôm nay khóa học tiếng Trung Quốc bắt đầu ở Oslo trường trung học Oslo. Mặc đù sinh viên Na Uy được nghỉ hè nhưng một số người trong nhóm sẽ đi trường  học thêm. Hàng năm tôi phải đi kia tới đó (if you mean: you must go there?). May mà năm này nay (we use "năm nay" not "năm này") một người bạn thân cũng đi khóa học với tôi. Anh ấy cũng dẫn theo người bạn của anh ấy và giới thiệu anh ấy (if you use "anh ấy" twice in a sentence, there will be confusion. So if you want to tell about your friend's friend, you must use a diffirent pronoun. For example: "anh ta", "người đó", or you can not take any pronoun, we still understand) với tôi. 

   Oslo trường trung học Oslotôi làm quen với một người cô gai gái tên Mei. Mẹ của Mei là người Trung Quốc và bố là người Na Uy. Chị Mei cao hơn tôi và chị ấy có mái tóc rất dài. Hôm nay giai cấp lớp (I guess you mean "class") đã chơi trò chơi truyền thống. Đương nhiên người giáo viên giỏi hơn các sinh viên. Khóa học này thì rất thú vị. Tôi hy vọng vào ngày mai sẽ thú vị bằng như hôm nay.

   

  I hope you understand my instructions. Or if you do not, contact me. I'll try my best to help you. Although My English is not good at all. Correct me if I made mistake, too. Thanks

  Hôm nay khóa học tiếng Trung Quốc bắt đầu ở Oslo trường trung học Oslo. Mặc đù sinh viên Na Uy được nghỉ hè nhưng một số người trong nhóm sẽ đi trường học thêm. Hàng năm tôi phải đi kia (một mình?— is it your mean? ). May mà năm này một người bạn thân cũng đi tham dự khóa học với tôi. Anh ấy cũng theo người bạn anh ấy và giới thiệu anh ấy với tôi.  ( you meant that : He go with his friend and he introdue his friend to me, right? Can you type this sentence by english and I will translate in to vietnamese for you^^)
  Oslo trường trung học Olso tôi làm quen với một người cô gái tên Mei. Mẹ của Mei là người Trung Quốc và bố là người Na Uy. Chị Mei cao hơn tôi và chị ấy có tóc rất dài. Hôm nay (giai cấp??) đã chơi trò chơi truyền thống. Đương nhiên người giáo viên giỏi hơn các sinh viên. Khóa học này (thì) rất thú vị. Tôi hy vọng vào ngày mai sẽ thú vị bằng hôm nay.

   

   

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More