Site Feedback

First notebook entry: Introducing myself

Сайн Байн уу. Мйний нэрийг Frances. Би амбдрах Gloucestershire, England. Би хүсэн хулээх Моншолв
Би Хустйн Нугуу руу явна ирэх жил би үзмуур байна.0,

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  First notebook entry: Introducing myself

  Сайн Байн уу. Мйний нэрийг Frances. Би амбдрах Gloucestershire, England. Би хүсэн хулээх Моншолв
  Би Хустйн Нугуу руу явна ирэх жил би үзмуур байна.0,

  Сайн байна уу? Миний нэрийг Frances гэдэг. Би Английн Gloucestershire-д амьдардаг. Би ирэх жил Хустайн нурууруу явж үзмээр байна.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Mongolian

  Show More