Site Feedback

การอ่านหนังสือ

วันพฤหสบดีผมนั่งรถเมล์ไปหอสมุดมหาวิทยาลัยและค้นหาหนังสือต่างๆเพื่อค้นพบเนื้อเรื่องที่น่าสนใจ
ผมอ่านเกี่ยวกับวิธีพิมพ์ภาพพิมพ์และผมสนใจวิธีทำภาพพิมพ์

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  การอ่านหนังสือ

  วันพฤหัสบดีผมนั่งรถเมล์ไปหอสมุดที่มหาวิทยาลัย และเพื่อค้นหาหนังสือต่างๆเพื่อค้นพบและอ่าน(เนื้อ)เรื่องที่น่าสนใจ
  ผมอ่าน(เรื่อง)เกี่ยวกับวิธีพิมพ์ภาพพิมพ์และเพราะผมสนใจวิธีทำภาพพิมพ์

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Thai

  Show More