Site Feedback

First notebook entry: Introducing myself

C̄hạn reīyn rū̂ p̣hās̄ʹā k̄hemr pherāa c̄hạn t̂xngkār deinthāng pị yạng kạmphūchā.
P̣hās̄ʹā mæ̀ k̄hxng c̄hạn ca t̄hūk portukes̄ læa teibto k̄hụ̂n mā nı portukes̄.
P̄hm chxb kār reīyn rū̂ p̣hās̄ʹā h̄ım̀

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Khmer

  Show More