Site Feedback

اگه بهشت وجود داشته باشه،او کجاس؟

از هزار سال پیش تا حالا،اکثر ما چینیها می دونسته هستیم که اگه بهشت وجود داشته باشه،او باید شهر سجو باشه.
اکنون در چین از شرق تا غرب،شمال تا جنوب،همه شهرها یک چهره دارن،در این شهرها همجا پر از ساختمان است که سر به آسمان کشیده است.ما به تدریج پیدا می کنیم ما در جنگل سنگی زندگی می کنیم،کار می کنیم.هر وقت فرست می گیریم،با خونواره یا دوستان از شهری آلوده کننده و زندگی تند فرا می کنیم تا خودمان را به کوه،روستا و دریا برسونیم.
اگه چه همینتور افسرده است،ولی یه شهر به نامه سجو جاذبه ی مخصص داره،او را خیلی دوست داریم.چرا؟شهر سجو یه شهر قدیم است که تا حالا خوب حمایت میشه.در این شهر رودهای زیاد وجود داره،همه خونه ها کنار رود سوخته شدن.بالای این شهر آسمان ابیه،زندگی این شهر کنده،مردم هرگز نمی ترسن که وقت نداشته باشن تا از محیط زیبا،زندگی راحت و صحبت با همسایه لذت ببرن.
امروز همه چینیها از حمایت کردن این شهر سپاسگزاریم.چون که این شهر به ما یاد داد که چگونه با طبیعت بر خورد کنیم.

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  اگر بهشتی وجود داشته باشد دارد،ان بهشت کجاست؟

  از هزار سال پیش تا حالاکنون،اکثر ما چینیها می دانیم هستیم که اگر بهشتی وجود داشته باشد دارد،اوان بهشت  باید شهر سجو باشد.
  اکنون در چین از شرق تا غرب،شمال تا جنوب،همه شهرها یک چهره دارند،در این شهرها همه جا پر از ساختمانهای است که سر به آسمان کشیده است.ما به تدریج پیدا می کنیم می فهمیم ما که دریک جنگل سنگی زندگی می کنیم،وکار می کنیم.هر وقت فرست می گیریمفرصت پیدا می کنیم،با خونواره خانواده یا دوستان ازاین شهری آلوده کننده و زندگی تندپرشتاب فرافرار می کنیم تا خودمان را به کوه،روستا و دریا برسونیم برسانیم.
  اگر چه همینتورهمینطوری هم افسرده کننده است،ولی یه شهری به نام سجو جاذبه ی مخصص خاصی دارد،اواین شهر را خیلی دوست داریم.چرا؟چون شهر سجو یه شهری قدیمی است که تا به حال خوب حمایت میشهاز ان به خوبی حفاظت شده است.در این شهر رودهای زیادی وجود دارد،همه خونه خانه ها کنار رود سوخته شدن ساخته شده اند.اسمان بالای این شهر آسمان ابی است،زندگی مردم این شهر کنده،مردم بزرگ هرگز نمی ترسن که نگران کمبود وقت نداشته باشن تا برای لذت بردن از محیط زیبا،زندگی راحت و صحبت با همسایه لذت ببرن نیستند.
  امروز همه چینیها از حمایت کردن بخاطر حفاظت  این شهر سپاسگزارند.چون که این شهر به ما یاد داد که چگونه با طبیعت بر خورد کنیم.

   

  ** افرین...خیلی از تلاش وکوشش تو برای یاد گیری زبان فارسی لذت بردم ...همینطور ادامه بده ... برایت ارزوی موفقیت میکنم.

  اگه بهشت وجود داشته باشد،آن کجاست؟

  از هزاران سال پیش تا  به حالا،اکثر ما چینیها می دانستیم  که اگر بهشت وجود داشته باشد آن باید شهر سجو باشد.
  اکنون در چین از شرق تا غرب،شمال تا جنوب،همه شهرها یک چهره دارد ،در این شهرها همه جا پر از ساختمان هایی است که سر به آسمان کشیده اند. ما به تدریج متوجه میشویم که ما در جنگل سنگی زندگی و کار می کنیم.هر وقت فرصت پیدا میکنیم با خانواده یا دوستان از شهری آلوده کننده و زندگی تند فرار می کنیم تا خودمان را به کوه،روستا و دریا برسانیم.
  اگه چه همین طور هم افسرده کننده است ،ولی یک شهر به نام سجو جاذبه های مخصوص دارد،آن  را خیلی دوست داریم. میدانید چرا؟شهر سجو یک شهر قدیم است که تا به حالا خوب حمایت می شده است.در این شهر رودهای زیادی وجود دارد،همه ی خونه ها کنار رود ساخته شده اند .بالای این شهر آسمان آبی است ،جریان زندگی در این شهر کند است ،مردم هرگز نمی ترسند که وقت نداشته باشند تا از محیط زیبا،زندگی راحت و صحبت با همسایه لذت ببرند.
  امروز همه چینیها از حمایت کردن این شهر سپاسگزارند.چون که این شهر به ما یاد داد که چگونه با طبیعت بر خورد کنیم.

   

  اگر بهشتی وجود داشته باشد، آن بهشت کجاست؟

  از هزار سال پیش تاکنون ،اکثر ما چینیها می دانیم که اگر بهشتی وجود داشته باشد، آن باید شهر سجو باشد.
  اکنون در چین از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب، همه شهرها یک چهره دارند، در این شهرها همه جا پر از ساختمان های است که سر به آسمان کشیده است. ما به تدریج متوجه می شویم که در جنگل سنگی زندگی می کنیم، و کار می کنیم. هر وقت فرصت پیدا می کنیم، با خونواده یا دوستان از شهر آلوده کننده   و زندگیِ تند   پرشتاب فرار می کنیم تا خودمان را به کوه، روستا و دریا برسانیم.
  اگرچه اوضاع همینطور افسرده کننده است، ولی این مایه خوشحالی است که یک شهر به نام "سجو" در چین وجود دارد که جاذبه های بخصوصی دارد و ما آن را خیلی دوست داریم. اما چرا آن را  دوست داریم؟ شهر سجو یه شهر قدیمی است که تاکنون خوب حمایت شده است.در این شهر رودخانه های زیادی وجود داره و همه خانه ها در کنار رودخانه ساخته شده اند. بالای این شهر آسمان آبی است، جریان زندگی در این شهر کند است؛ مردم هرگز نمی ترسند که وقت نداشته باشند که از محیط زیبا، زندگی راحت و صحبت با همسایه لذت ببرند.
  امروزه همه چینی ها از حمایت این شهر توسط دولت سپاسگزاریم. چون که وجود این شهر به ما یاد داده که چگونه باید با طبیعت بر خورد کنیم.

   

  The blue parts are the words I've added to your text and the orange part is the corrections.

   

  پرویز باید بگم عالی نوشتی. من متنت رو چون سطحش بالاست به صورت رسمی تصحیح کردم. شما زبان آموز خیلی خوبی هستین موفق باشین.

   

  با احترام

   

  هیوا

  اگه بهشت وجود داشته باشه،اون کجاس؟

  از هزار سال پیش تا حالا،اکثر ما چینیها می دونسته هستیم می دونیم که اگه بهشت وجود داشته باشه،اون باید شهر سجو باشه.
  اکنون در چین از شرق تا غرب،(از)شمال تا جنوب،همه شهرها یک چهره دارن،در این شهرها همجا پر از ساختمان است که سر به آسمان کشیده است.ما به تدریج(اگه بگید کم کم بهتره چون غیر رسمی نوشتید) پیدا می کنیم می فهمیم ما در جنگل سنگی زندگی می کنیم،کار می کنیم.هر وقت فرصت می گیریم پیدا می کنیم ،با خونواده یا دوستان از شهری آلوده کننده و زندگی تند؟؟ فرار می کنیم تا خودمان را به کوه،روستا و دریا برسونیم.
  اگر چه همینتور هنوز افسرده است هستیم،ولی یه شهر به نام سجو وجود داره که جاذبه ها ی مخصص داره،؟؟ منحصربه فردی داره و ما اون را خیلی دوست داریم.چرا؟شهر سجو یه شهر قدیمی است که تا حالا خوب حمایت میشه شده.در این شهر رودهای زیادی وجود داره،همه خونه ها کنار رود ساخته شدن.بالای این شهر آسمان ابیه،زندگی این شهر کنده،مردم هرگز نمی ترسن که وقت نداشته باشن تا از محیط زیبا،زندگی راحت و صحبت با همسایه لذت ببرن.
  امروز همه چینیها از حمایت کردن این شهر سپاسگزاریم.از همه چینی ها متشکریم که از این شهر حمایت کردن.چون که این شهر به ما یاد داده که چگونه با طبیعت بر خورد کنیم

   

  بسیار زیبا و عالی نوشتی. آفرین.موفق باشید.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Persian (Farsi)

  Show More