Site Feedback

فارسی در چین

کتیبه های فارسی و نسخه های خطی فارسی که در چین هست و سایل کتابهای تاریخی نشون می ده که ایرانیها اسلام را در چین گسترش دادن.به همین علت مسلمان های چینی هنوز در نماز و مراسم اسلامی خطهای فارسی را بکار می برن.مثل آبدوست،نماز بامداد،نماز پیشین،نماز دیگر،نماز شم،نماز خفتن و غیره.
خیلی جالبه!

Share:

 

4 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  فارسی در چین

  کتیبه های فارسی و نسخه های خطی فارسی که در چین هست و سایل [سایر] کتابهای تاریخی نشون می ده که ایرانیها اسلام را در چین گسترش دادن.به همین علت مسلمان های چینی هنوز در نماز و مراسم اسلامی خطهای [کلمه های] فارسی را بکار می برن.مثل آبدوست،نماز بامداد،نماز پیشین،نماز دیگر،نماز شم،نماز خفتن و غیره.
  خیلی جالبه!

   

  به فارسی محاوره ای نوشتی، خیلی خوبه، منم همون جور تصحیحش کردم

  موفق باشی

  ;-)

  فارسی در چین

  کتیبه های فارسی و نسخه های خطی فارسی که در چین هست و سایل کتابهای تاریخی نشون می ده که ایرانیها اسلام را در چین گسترش دادن.به همین علت مسلمان های چینی هنوز در نماز و مراسم اسلامی خطهای فارسی را بکار می برن.مثل آبدوست،نماز بامداد،نماز پیشین،نماز دیگر،نماز شم،نماز خفتن و غیره.
  خیلی جالبه!

   

  خیلی عالی نوشتی آفرین

  به نظر من الان وقت آن است که شما رسمی نوشتن به زبان فارسی را تمرین کنید برای این کار حتی بسیاری از فارسی زبان ها هم نیاز به تمرین دارند. من این متن را اینطور می نویسم

   

  فارسی در چین

  کتیبه ها و نسخه های خطی موجود در چین و سایر کتب تاریخی نشان می دهند که ایرانیان اسلام را در چین گسترش داده اند. به همین دلیل هنوز هم مسلمانان چینی خطوط فارسی را در نماز و مراسم اسلامی مورد استفاده قرار می دهند.  از این میان می توان به آبدوست، نماز بامداد، نماز پیشین، نماز دیگر، نماز شب، نماز خفتن و مانند آن اشاره نمود. این مسئله بسیار قابل توجه است.

  فارسی در چین

  کتیبه های فارسی و نسخه های خطی فارسی که در چین هست و سایل (سایر)کتابهای تاریخی نشون می ده(نشان می دهند) که ایرانیها اسلام را در چین گسترش دادن (دادند).به همین علت مسلمان های چینی هنوز در نماز و مراسم اسلامی خطهای(خطوط) فارسی را بکار می برن(می برند).مثل آبدوست،نماز بامداد،نماز پیشین،نماز دیگر،نماز شم(شب)،نماز خفتن و غیره.
  خیلی جالبه!

   

  ** کارت خوبه ولی یک سوال دارم: این جور فارسی نوشتن را از کجا یاد گرفته ای... موفق باشی

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Persian (Farsi)

  Show More