Site Feedback

First notebook entry: Introducing myself

Đây là chuyến du lịch đầu tiên của tôi tới Hà Nội
This is my first trip to Ha Noi.

Tôi đã đi thăm (đến thăm) Campuchia hai lần một năm trước đây. ( "hai lần cách đây một năm" is better)
I had visited Cambodia two times a year ago.

nhưng đến việt nam là lần đầu tiên.
However, comming to Vietname is the first time.

Tôi đã đi du lịch nước ngoài mỗi năm một lần, để tham gia đại hội Quốc tế ngữ.
I've traveled abroad once a year, to join Esperanto Congress.

Tôi muốn kết bạn với con người Việt Nam.
I want to be friend with people of Vietnam.

đặc biệt phát âm tiếng Việt rất khó.
Especially, Vietnamese pronunciation is rather difficult.

Tôi đã dành hai tháng chỉ để làm quen với phát âm tiếng việt .
I spent two months only to get used to Vietnamese pronunciation.

tôi sẽ không hiểu nếu nói nhanh
I do not get it yet if said quickly.

Xin làm ơn, nói cho tôi bằng cách chậm nhất nhé!
Please please, tell me more slowly than most

hôm này là ngày thứ nhật, tôi nói tiếng việt với một người thực (thật)
This day is the first day, I spoke Vietnamese with real people.

tôi đã học tiếng việt một mình.
I've learned Vietnamese alone.

tôi đã nghe casette MP3 và đọc sách nhằm (để) học tiếng việt .
I've heard and read MP3 casette to learn Vietnamese.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  First notebook entry: Introducing myself

  Đây là chuyến du lịch đầu tiên của tôi tới Hà Nội
  This is my first trip to Ha Noi.

  Năm trước, tôi đã đi thăm (đến thăm) Campuchia hai lần một năm trước đây. ( "hai lần cách đây một năm" is better)
  I had visited Cambodia two times a year ago.

  nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến việt nam là lần đầu tiên.
  However, comming to Vietname is the first time.

  Tôi đã đi du lịch nước ngoài mỗi năm một lần, để tham gia đại hội Quốc tế ngữ.
  I've traveled abroad once a year, to join Esperanto Congress.

  Tôi muốn kết bạn với con người Việt Nam.
  I want to be friend with people of Vietnam.

  đặc biệt Phát âm tiếng Việt rất khó.
  Especially, Vietnamese pronunciation is rather difficult.

  Tôi đã dành hai tháng chỉ để làm quen với phát âm tiếng việt .
  I spent two months only to get used to Vietnamese pronunciation.

  Tôi sẽ không hiểu nếu nói nhanh
  I do not get it yet if said quickly.

  Xin làm ơn, nói cho với tôi bằng cách chậm thôi nhất nhé!
  Please please, tell me more slowly than most

  Hôm này là ngày thứ nhật nhất, tôi nói tiếng việt với một người thực (thật)
  This day is the first day, I spoke Vietnamese with real people.

  Tôi đã tự học tiếng việt một mình.
  I've learned Vietnamese alone.

  Tôi đã nghe casette MP3 và đọc sách nhằm (để) học tiếng việt .
  I've heard and read MP3 casette to learn Vietnamese.

   

  Bạn giỏi quá! Cố gắng lên!

  You are great! Fighting!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More