Site Feedback

Hôm qua

 

Hôm qua tôi thuức dạy lúc sáu giở sang.
Sau khi tôi đĩ làm chiêc xe ô tô. Làm viec của tôi rất xa.
Tôi vê nhà sáu giở tôi.
Sau khi tôi nau ăn.
Lúc bảy giở dã rửa bàt đĩa.
Tám giở tôi đã giăt quân áo.
Sau Khi tôi đĩ ngủ lúc mươi giở.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Hôm qua

  Hôm qua, tôi thức dy lúc sáu gi sáng.
  Sau đó, khi tôi đĩ làm bằng chiêc xe ô tô. vì nơi tôi làm vic của tôi rất xa.
  Tôi vê nhà lúc sáu gi ti.
  Sau đó, khi tôi nu ăn,
  lúc bảy giở dã rửa bàt đĩa,
  tám gi tôi đã git qun áo.
  Sau Khi Tôi đĩ ngủ lúc mưi gi.

   

  Good job! Just please pay more attention to the sign. Please keep writing!

  Hôm qua

  Hôm qua tôi thuức dạy lúc sáu giở sang.

  Hôm qua tôi thức dậy lúc sáu giờ sáng.
  Sau khi tôi đĩ làm chiêc xe ô tô. Làm viec của tôi rất xa.

  Sau đó tôi đi làm bằng xe ô tô. Nơi làm việc của tôi rất xa.
  Tôi vê nhà sáu giở tôi.

  Tôi về nhà lúc sáu giờ tối.
  Sau khi tôi nau ăn.

  Sau đó tôi nấu ăn.
  Lúc bảy giở dã rửa bàt đĩa.

  Lúc bảy giờ thì rửa bát đĩa.
  Tám giở tôi đã giăt quân áo.

  Tám giờ tôi giặt quần áo.
  Sau Khi tôi đĩ ngủ lúc mươi giở.

  Sau đó tôi đi ngủ lúc mười giờ.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More