Site Feedback

hope you can help me point out my mistake in vietnamese

toi lam viec cho cong ty nhua vinh phat cong ty cua chung toi khong lon ,nhung moi nhan vien deu co mot may vi tinh , mot may in va nhieu thiet bi khac.
nhung thiet bi ma cong ty chung toi su dung deu rat tot .nh ung hom qua may photo cua cong ty bong nhien bihu ,tioi lien goi nguoi den sua chua .may photo cua cong ty da su dung hon mot nam ,thoi han bao hanh da het .

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  hope you can help me point out my mistake in vietnamese

  toi lam viec cho cong ty nhua vinh phat cong ty cua chung toi khong lon ,nhung moi nhan vien deu co mot may vi tinh , mot may in va nhieu thiet bi khac.
  nhung thiet bi ma cong ty chung toi su dung deu rat tot .nh ung hom qua may photo cua cong ty bong nhien bihu ,tioi lien goi nguoi den sua chua .may photo cua cong ty da su dung hon mot nam ,thoi han bao hanh da het .

   

  Hope you can help me point out my mistake in Vietnamese.

   

  Tôi làm việc cho công ty nhựa Vĩnh Phát. Công ty của chúng tôi không lớn, nhưng mỗi nhân viên đều có một máy vi tình, một máy in và nhiều thiết bị khác. Những thiết bị mà công ty chúng tôi sử dụng đều rất tốt. Nhưng, hôm qua, máy photo của công ty bỗng nhiên bị hư. Tôi liền gọi người đến sửa chữa. Máy photo của công ty đã sử dụng hơn một năm, thời hạn bảo hành đã hết. Vì thế, chúng tôi phải trả chi phí sửa chữa. Nếu thời hạn bảo hành chưa hết, thì chúng tôi không cần phải trả chi phí sửa chữa.

   

  You did a good job!

  Your pronunciation was pretty good. Punctuation was good too. There were just some small mistakes, which I highlighted in yellow color.

  Please keeping practising and post other works here. We are willing to help you.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More