Site Feedback

gây phương hại cho tất cả

Hi, tôi hy vọng sẽ tìm thấy mọi người nói chuyện, cuối cùng mới biết rằng ligua Ngoài ra, thói quen và phong tục tập quán của nền văn hóa này mê hoặc tôi đặc biệt.sluto 1 thân thiện ở tất cả

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  gây phương hại cho tất cả (ôi, câu này chẳng hiểu gì cả, cannot understand what u meant)

  Hi, tôi hy vọng sẽ tìm thấy được bạn mọi người để nói chuyện ở đây, cuối cùng mới biết rằng ligua (cái này thật khó hiểu, hard to guess the meaning)  Ngoài ra, thói quen và phong tục tập quán của nền văn hóa này đặc biệt mê hoặc tôi.sluto 1 thân thiện ở tất cả


  Hi vọng ngày nào đó bạn sẽ dùng được Tiếng Việt, hope some day you can speak and use Vietnamese. Thank you for using our language and care about my country.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More