Site Feedback

אני רוצה להרחיב את אוצר המילים שלי בעברית.

 

שלום. אני מעריץ של השפה העברית. הייתי בארץ כמה פעמים ולמרות שאני גרתי בארצות הברית כמעת כל החיים שלי אני מדבר עברית ברמה די טובה יחסית. אני מעונין להרחיב את אוצר המילים שלי וגם לשפר את הביטחון העצמי שלי בדיבור. אני אשמח לעזור למישהו ללמוד אנגלית. יש לי תואר ראשון במנהל עסקים. כרגע אני גר בהרים של ווסט וירגיניה על שטח של 80 דונם עם אישית, ביתי, שני כלבים, ושני חתולים.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

   

  אני רוצה להרחיב את אוצר המילים שלי בעברית.

  שלום. אני מעריץ של השפה העברית. הייתי בארץ כמה פעמים ולמרות שגרתי בארצות הברית כמעט כל חיי, אני מדבר עברית ברמה די טובה יחסית. אני מעונין להרחיב את אוצר המילים שלי וגם לשפר את הביטחון העצמי שלי בדיבור. אשמח לעזור למישהו ללמוד אנגלית. יש לי תואר ראשון במנהל עסקים. כרגע אני גר בהרים של מערב וירגיניה על שטח של 320 דונם עם אשתי, בתי, שני כלבים ושני חתולים.

  אני רוצה להרחיב את אוצר המילים שלי בעברית.

  שלום. אני מעריץ של השפה העברית. הייתי בארץ כמה פעמים ולמרות שאני גרתי בארצות הברית כמעט כל החיים שלי אני מדבר עברית ברמה די טובה יחסית. אני מעונין להרחיב את אוצר המילים שלי וגם לשפר את הביטחון העצמי שלי בדיבור. אני אשמח לעזור למישהו ללמוד אנגלית. יש לי תואר ראשון במנהל עסקים. כרגע אני גר בהרים של ווסט וירגיניה על שטח של 80 דונם עם אישתי, ביתי, שני כלבים, ושני חתולים.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Hebrew

  Show More