Site Feedback
Important Notice: Feb 1st from 05:00 to 08:00 (UTC) , italki will be down for scheduled maintenance. If you have scheduled sessions during this time, read our Announcement

Ես սիրում եմ իմ երկիր Հայաստանը:

Ես սիրում եմ իմ երկիր Հայաստանը: Այստեղ շատ լավ է շատ լավ բնություն կա այստեղ :Սիրում եմ իմ երկիրը ամբողջ ոգով ու սրտով: Այնքան տառապանքներ ես քաշել երկիր իմ Հայաստան ոչ մի երկիր քեզ չի հասնի այդպես չէ սիրելի իմ մորաքրոջ աղջիկ:Ես եկել եմ այս աշխարհ որպեսզի քեզ պաշտպանեմ եվ քո զավակներին իմ երկիր Հայաստան ջան թող ես այն մարդիկ ովքեր ատում են այս երկիրը ուրեմն լավ չի այսինքն բարեկամություն չկա:

Share:

 

25 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Armenian

  Show More