Site Feedback

Ես սիրում եմ իմ երկիր Հայաստանը:

Ես սիրում եմ իմ երկիր Հայաստանը: Այստեղ շատ լավ է շատ լավ բնություն կա այստեղ :Սիրում եմ իմ երկիրը ամբողջ ոգով ու սրտով: Այնքան տառապանքներ ես քաշել երկիր իմ Հայաստան ոչ մի երկիր քեզ չի հասնի այդպես չէ սիրելի իմ մորաքրոջ աղջիկ:Ես եկել եմ այս աշխարհ որպեսզի քեզ պաշտպանեմ եվ քո զավակներին իմ երկիր Հայաստան ջան թող ես այն մարդիկ ովքեր ատում են այս երկիրը ուրեմն լավ չի այսինքն բարեկամություն չկա:

Share:

 

21 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Ես սիրում եմ իմ երկիր Հայաստանը:

  Ես սիրում եմ իմ երկիր Հայաստանը: Այստեղ շատ լավ է. շատ լավ բնություն կա :Սիրում եմ իմ երկիրը ամբողջ հոգով ու սրտով: Այնքան տառապանքներ ես քաշել երկիր իմ Հայաստան ոչ մի երկիր քեզ չի հասնի այդպես չէ սիրելի իմ մորաքրոջ աղջիկ:Ես եկել եմ այս աշխարհ որպեսզի քեզ պաշտպանեմ եվ քո զավակներին `իմ երկիր Հայաստան ջան :

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Armenian

  Show More