Site Feedback

RO: Training of: Pronouns and numerals

Some students spend time studying, the others rather go to the clubs.
Unii studenți pentrec timp studiind, alții mai degreabă vizitează cluburi.

Whom did you tell the truth? To everybody!
Cui ai spus adevărat? Tuturor!

Whoever can have such stupid arguments. Do you think that they theirs?
Oricine poate să aibă argumente atât de proaste. Crezi că sunt ale lor?

This shirt really does not belong to anyone?
Oare camașă aceasta nu aparține nimănui?

The 90 percent of the wealth belongs to only one tenth of the inhabitants of this country. The remaining 10 percent is owned by the others.
Nouăzeci la sută de bogăție aparține doar unei zecime de locuitori acestei țări. Zece la sută care au rămas sunt ale altora.

You will never be appreciated by all the people. Some of them will like you, the others will not.
Niciodată nu vei fi agreat de toți. Unora le va place de tine, altora nu.

Every tenth chocolate belongs to those (female) students. None of the others will get a chocolate.
Fiecare a zecea ciocolată aparține acelor studente. Nici unu dintre alții va obține o ciocolată.

It is an opinion of one man I met that a not single woman can be trusted.
Este o părere vreunui bărbatul, pe care l-am întalnit, că nu putem să încredem nici unei femeie.

The one hundreth exam I corrected was excellently written. I am sorry that the exams of the others couldn't not have been written that well.
Al o sutălea examen, pe care l-am corectat, a fost scris excelent. Îmi pare rău că examenele altora nu ar fi putut scrise atât de bine.

This is your opinion, or opinion of somebody else? It could be of anyone!
Aceasta este opinie ta, sau a altcuiva? Ar putea să fie a oricui!

I think that it happened to everybody that we owed a lot to some special person.
Cred că s-a întamplat fiecărui că am datorit mult vreunei persoane speciale.

Some do not believe in humanity, nor in kindness of a man.
Vreunii nu cred în umanitate, nici în blândețe omului.

Some (females) do not know that having kids does not neccessarily mean staying at one place and being unable to travel.
Vreunele nu știu că să aibă copii nu înseamnă neapărat să sta pe loc și inabilitate de a calatori.

Sometimes it seems to me that I will never understand minds of some.
Ori de câte ori se-mi pare că niciodată nu voi înțelege mintelor unora.

She showed me his kid, although nobody liked that.
Ea mi l-a arătat pe bebelușul lui, deși nimănui nu i-a plăcut acesta.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  RO: Training of: Pronouns and numerals

  Some students spend time studying, the others rather go to the clubs.
  Unii studenți petrec timp studiind, alții mai degreabă vizitează cluburi.

  Whom did you tell the truth? To everybody!
  Cui ai spus adevărul? Tuturor!

  Whoever can have such stupid arguments. Do you think that they theirs?
  Oricine poate să aibă argumente atât de proaste. Crezi că sunt ale lor?

  This shirt really does not belong to anyone?
  Oare camașa aceasta (chiar) nu aparține nimănui?

  The 90 percent of the wealth belongs to only one tenth of the inhabitants of this country. The remaining 10 percent is owned by the others.
  Nouăzeci la sută din bogăție aparține doar unei zecimi din locuitorii acestei țări. Zece la sută care a (ce a rămas?- bogăția) rămas aparține altora.

  You will never be appreciated by all the people. Some of them will like you, the others will not.
  Niciodată nu vei fi agreat de toți. Unora le va place de tine, altora nu.

  Every tenth chocolate belongs to those (female) students. None of the others will get a chocolate.
  Fiecare a zecea ciocolată aparține acelor studente. Nici unul dintre ceilalți nu va obține nicio ciocolată.

  It is an opinion of one man I met that a not single woman can be trusted.
  Este o părerea vreunui bărbatul, pe care l-am întalnit, că nu putem să avem încredere în nicio unei femeie.

  The one hundreth exam I corrected was excellently written. I am sorry that the exams of the others couldn't not have been written that well.
  Al o sutălea examen pe care l-am corectat a fost scris excelent. Îmi pare rău că examenele altora nu ar fi putut fi scrise atât de bine.

  This is your opinion, or opinion of somebody else? It could be of anyone!
  Aceasta este opinia ta sau a altcuiva? Ar putea să fie a oricui!

  I think that it happened to everybody that we owed a lot to some special person.
  Cred că s-a întamplat fiecărui că am datorit mult vreunei persoane speciale.  om să datoreze mult unei persoane speciale.

  Some do not believe in humanity, nor in kindness of a man.
  VreUnii nu cred în umanitate, nici în blândețea omului.

  Some (females) do not know that having kids does not neccessarily mean staying at one place and being unable to travel.
  VreUnele (femei) nu știu că să aibă copii nu înseamnă neapărat să stai pe loc și să nu poți de a călători.

  Sometimes it seems to me that I will never understand minds of some.
  Ori de câte ori se- Uneori mi se pare că niciodată nu voi înțelege mintea unora.

  She showed me his kid, although nobody liked that.
  Ea mi l-a arătat pe bebelușul lui, deși nimănui nu i-a plăcut asta.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Romanian

  Show More