Site Feedback

Chào bạn bè . Xin hãy sửa câu sai.

đường vườn cây ăn trái bên ngoài cửa vào làng
Acacia hoa là đang nở rộ rồi
lá hoa tr-ắ-ng
lá cây bay rụng ào ào như bông tuyết
mùi hoa thơm tho là
cưỡi gió nhỏ nhẹ từ từ -
hai người là không có gì để nói với nhau.
nhìn vào mặt ai và mỉm cười
Acacia hoa là đang nở trắng
đường vườn cây ăn trái xưa xa xôi

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  I think that it is a poem. It is not easy to translate poem. But, I will try to rearrange your sentence to make sence.

   

  Chào các bạn . Xin hãy giúp sửa câu sai.

   

  đường vườn cây ăn trái bên ngoài cửa vào làng

  Dọc đường vào làng là vườn cây ăn trái.

  Acacia hoa là đang nở rộ rồi

  Hoa Acacia đã nở rộ rồi.

  lá hoa tr-ắ-ng

  Bông hoa trắng muốt,

  lá cây bay rụng ào ào như bông tuyết

  Lá cây rụng, bay tả tơi như bông tuyết (I think ào ào is not suitable for snowing)

  mùi hoa thơm tho là

  Mùi hoa thơm ngát
  cưỡi gió nhỏ nhẹ từ từ -

  Thoảng bay trong gió
  hai người là không có gì để nói với nhau.

  Hai người không có gì để nói với nhau
  nhìn vào mặt ai và mỉm cười

  Họ chỉ nhìn nhau mỉm cười
  Acacia hoa là đang nở trắng

  Hoa Acacia đang nở trắng
  đường vườn cây ăn trái xưa xa xôi

  Đường xưa, vườn cây trái xa xôi

  Chào bạn . Xin hãy sửa câu sai.

  đường vườn cây ăn trái bên ngoài cửa vào làng
  Acacia hoa là đang nở rộ rồi
  lá hoa trắng
  lá cây bay rụng ào ào như bông tuyết
  mùi hoa thơm tho là
  cưỡi gió nhỏ nhẹ từ từ -
  hai người không có gì để nói với nhau.
  nhìn vào mặt ai và mỉm cười
  Acacia hoa đang nở trắng
  đường vườn cây ăn trái xưa xa xôi

  Chào bạn bè . Xin hãy sửa câu sai.

  **********************************

  đường vườn cây ăn trái bên ngoài cửa vào làng //
  Acacia hoa là đang nở rộ rồi //
  lá hoa tr-ắ-ng //
  lá cây bay rụng ào ào như bông tuyết //
  mùi hoa thơm tho là // 
  cưỡi gió nhỏ nhẹ từ từ - // 
  hai người là không có gì để nói với nhau //
  nhìn vào mặt ai và mỉm cười //
  Acacia hoa là đang nở trắng //
  đường vườn cây ăn trái xưa xa xôi //

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More