Site Feedback

câu này đúng hay sai?

Tôi muốn dịch câu Anh sau đỏ sang tiếng Viết:
"The 'Pacific Solution' is an Australian Policy that tries to combat people smuggling"

tôi không biết về chữ trong ngoặc.

'(Sự) Giải pháp Thái Bình Dương' là một Chính sách của Úc (mà/việc) cố gắng chống nạn buôn lậu người.

Các bạn nghĩ thì sao?

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Câu này đúng hay sai?

  Tôi muốn dịch câu tiếng Anh sau đỏ sang tiếng Vit:
  "The 'Pacific Solution' is an Australian Policy that tries to combat people smuggling"

  Tôi không biết về chữ trong ngoặc. (dùng "hiểu" thay cho "biết về" nghe hay hơn)

  '(Sự) Giải pháp Thái Bình Dương' là một chính sách của Úc (mà/việc) nhằm cố gắng chống nạn buôn lậu người.

  Các bạn nghĩ thì sao?

   

  *******

   

  Buôn lậu người?

  Ở Việt Nam, có những thứ sau đây bạn không cần phải thêm chữ "lậu" vì đã bị cấm tuyệt đối bởi luật pháp, thêm chữ "lậu" là thừa. Ví dụ:

  - Người: con người không phải là hàng hóa để mua bán

  - Vũ khí: luật VN không cho phép bất cứ cá nhân hay tổ chức nào mua bán vũ khí, chỉ có cấp cao nhất là chính phủ mới làm được việc này 

  - Các chất kích thích gây nghiện mạnh: heroin ...

  - Động vật nằm trong sách đỏ: cọp, voi ...

  .....

   

  Chữ "lậu" (nằm trong từ "buôn lậu") có nghĩa là "không chịu sự quản lý của nhà nước" về các vấn đề như thuế má, bản quyền, hiểu đơn giản nó là 1 cái gì đó bất hợp pháp.... Bạn có thể nói buôn lậu thuốc lá, buôn lậu rượu... vì nước VN vẫn sản xuất, buôn bán những thứ này và có kiểm soát, đánh thuế rõ ràng, 1 người nào đó đem những thứ tương tự vào nước VN bán nhưng lại không bị thu thuế thì đó gọi là buôn lậu

  Bạn không thể nói "buôn lậu người" vì chả lẽ còn có trường hợp buôn người hợp pháp hay sao???

  Câu này đúng hay sai?

  Tôi muốn dịch câu tiếng Anh sau đỏ sang tiếng Viết:
  "The 'Pacific Solution' is an Australian Policy that tries to combat people smuggling"

  Tôi không biết về chữ trong ngoặc.

  '(Sự) Giải pháp Thái Bình Dương' là một Chính sách của Úc (mà/việc)  nhằm cố gắng chống nạn buôn lậu người.

  Các bạn nghĩ thì sao?

   

  Phương án của tôi như trên đây. Bạn tham khảo nhé.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More