Site Feedback

Taga-Pangasinan Ak, Aroen Koy Salitak

 

Say inter kon pamagat ed sayan insulat ko et ngaran na sakey ya grupod diad Pangasinan. Itatanduroy to yan grupo so Luyag ya Pangasinan.

Say labay kon ibaga ed saya et kaukulan tayon aroen so kanya-kanya tayon salita o luyag, ta walay balbaleg ya papel to ya ed say personalidad tan buon bilay tayon amin. Paisipan yo ya.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Other

  Show More