Site Feedback

Chào. Tên của là Arnold.

Chào

Tên của là Arnold và tôi đến từ Hoa Kỳ.

Tôi rất biết ơn tôi có thể nói chuyện với các ông.

Tôi thích học ngôn ngữ. Do đó, nếu có một ai đó muốn học một ngôn ngư tôi có học, tôi muốn giúp.

Tôi đã bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha trong năm 2006. Ngày nay, tôi học tiếng Tây Ban Nha tại trường đại học của tôi.

Hơn nưa, tôi có thăm Peru.

Gần đây, tôi có chú ý tôi thích học ngữ pháp. Hơn nưa, một giáo sư của tôi có chú ý cái nầy và có cho tôi cuốn sách '501 Spanish Verbs.'

Hôm nay tôi có học nhiều ngôn ngữ: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Bồ Đào Nha.

Cuối cùng ít nhất, tôi yêu Chúa Giêsu Kitô và tôi rất tự hào. Tôi tin Chúa Giêsu Kitô là hoà bình. Do đó, không có hoà bình mà không Chúa Giêsu Kitô.

Cảm ơn.

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Chào. Tên của là Arnold.

  Chào

  Tên của là Arnold và tôi đến từ Hoa Kỳ.

  Tôi rất vui tôi có thể nói chuyện với mọi người.

  Tôi thích học ngoại ngữ. Do đó, nếu có một ai đó muốn học một ngôn ngữ tôi có học, tôi muốn giúp.

  Tôi đã bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha trong năm 2006. Hiện tại, tôi học tiếng Tây Ban Nha tại trường đại học của tôi.

  Hơn nữa, tôi có thăm Peru. ???? ( câu này không rõ nghĩa )

  Gần đây, tôi có chú ý  học ngữ pháp. Hơn nữa, một giáo sư của tôi có chú ý cái nầy và có cho tôi cuốn sách '501 Spanish Verbs.'

  Hiện tại tôi có học nhiều ngôn ngữ: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Bồ Đào Nha.

  Cuối cùng , tôi yêu Chúa Giêsu Kitô và tôi rất tự hào. Tôi tin Chúa Giêsu Kitô là hoà bình. Do đó, không có hoà bình mà không Chúa Giêsu Kitô.

  Cảm ơn.

  Xin chào. Tên của tôi là Arnold.

   

  Xin chào

  Tên của tôi là Arnold và tôi đến từ Hoa Kỳ.

  Rất vui là Tôi rất biết ơn tôi có thể nói chuyện với các ông bạn.

  Tôi thích học ngôn ngữ. Do đó, nếu có một ai đó muốn học một ngôn ng tôi có học, thì tôi muốn sẽ giúp.

  Tôi đã bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha trong từ năm 2006. Ngày Hiện nay, tôi học tiếng Tây Ban Nha tại trường đại học của tôi.

  Hơn na, tôi có đến thăm Peru.

  Gần đây, tôi có chú ý tôi thích học ngữ pháp. Hơn nưa, một vị giáo sư của tôi có chú ý cái nầy và cho tôi cuốn sách '501 Spanish Verbs.' "501 động từ tiếng Tây Ban Nha"

  Hôm Hiện nay tôi đang học nhiều ngôn ngữ: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Bồ Đào Nha.

  Cuối cùng ít nhất, tôi yêu Chúa Giêsu Kitô và tôi rất tự hào về điều đó. Tôi tin Chúa Giêsu Kitô là hoà bình. Do đó, sẽ không có hoà bình mà không Chúa Giêsu Kitô.

  Cảm ơn.

   

  Wow. You don't say that you are learning Vietnamese but you can write Vietnamese quite good. Congratulation! Please keep practising! Good luck!

  Xin Chào. Tên tôi của là Arnold.

  Xin Chào

  Tên tôi của là Arnold và tôi đến từ Hoa Kỳ.

  Tôi rất vui vì biết ơn tôi có thể nói chuyện với các bạn ông.

  Tôi thích học ngôn ngữ. Do đó, nếu có một ai đó muốn học một ngôn ngư tôi có học, thì tôi sẽ muốn giúp.

  Tôi đã bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha trong năm 2006. Hiện Ngày nay, tôi đang học tiếng Tây Ban Nha tại trường đại học của tôi.

  Hơn nưa, tôi cũng đã từng đến thăm Peru.

  Gần đây, tôi nhận ra là có chú ý tôi thích học ngữ pháp. Hơn nưa, một giáo sư của tôi cũng nhận ra điều này có chú ý cái nầy và có tặng cho tôi cuốn sách '501 Spanish Verbs.'

  Hiện tại Hôm nay tôi đang học nhiều ngôn ngữ: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Bồ Đào Nha.

  Cuối cùng ít nhất, tôi yêu Chúa Giêsu Kitô và tôi rất tự hào. Tôi tin Chúa Giêsu Kitô chính là hoà bình. Do đó, không có hoà bình mà không Chúa Giêsu Kitô.

  Cảm ơn.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More