Site Feedback

Libertas's notebook entry: Sep 05, 2010

อยู่เมืองจีนสิบห้าปีแล้ว ยังไม่รู้จักเมืองนี้
บางคนอยู่เมืองอื่นอยากเข้ามา
แต่ทุกคนอยู่ในเมืองนี้อยากออกไป
ยาเมืองจีนแพงมาก บางคนหาหมอไม่ได้ หมอจีนก็ไม่มีน้ำใจ
ผมว่าเมืองไทยดีกว่าเมืองจีน
เรียนภาษาไทยมาสองปีแล้ว ก็อยากรู้จักเพื่อนไทยมากๆ
อยากไปเมืองไทย
ฮ่าๆๆ
ผมหาแฟนไม่ได้....

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Libertas's notebook entry: Sep 05, 2010

  อยู่เมืองจีนสิบห้าปีแล้ว ยังไม่รู้จักเมืองนี้
  บางคนอยู่เมืองอื่นอยากเข้ามา
  แต่ทุกคนอยู่ในเมืองนี้อยากออกไป
  ยาเมืองจีนแพงมาก บางคนหาหมอไม่ได้ หมอจีนก็ไม่มีน้ำใจ
  ผมว่าเมืองไทยดีกว่าเมืองจีน
  เรียนภาษาไทยมาสองปีแล้ว ก็อยากรู้จักเพื่อนคนไทยมากๆ
  อยากไปเมืองไทย
  ฮ่าๆๆ
  ผมหาแฟนไม่ได้....


  เขียนได้ดีแล้วครับ  

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Thai

  Show More