Site Feedback

Hebrew exercise

1.A: מה עשית בשעה שמונה בבוקר אתמול?
B: הייתי בפגישה
2. היתה לכם שימפנזה
3.היה לי חתול, עכשיו היה לי כלב
4.נסעתי לחברים שלי לסוף השבוע
5.A:מתי אתה מספר לו? When do you tell him?
B: אני עומד לספר
6。היום היה המחר של אתמול
7.אני מספרת לך את הסבה
8.אתה יכול לספר לי איזה יום היום?
9.לא סיפרתי לאמא שלי על בחניה.
10.הוא סיפר לאח שלי את זה.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Hebrew exercise

  1.A: מה עשית בשעה שמונה אתמול בבוקר?
  B: הייתי בפגישה
  2. היתה לכם שימפנזה? 
  3.היה לי חתול, עכשיו יש לי כלב
  4.נסעתי לחברים שלי לסוף השבוע
  5.A:מתי אתה מספר לו? When do you tell him? / מתי תספר לו?
  B: אני עומד לספר
  6。היום היה המחר של אתמול
  7.אני מספרת לך את הסיבה /  
  8.אתה יכול לספר לי איזה יום היום?
  9.לא סיפרתי לאמא שלי על הבחיניה.
  10.הוא סיפר לאח שלי את זה.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Hebrew

  Show More