Site Feedback

Chào bạn

Xin chào mọi người. Tôi đã học tiếng Việt 3 tháng rôi. Tôi muốn học tiếng Việt để nói chuyên người Việt ở Việt Nam. Tôi rất thích ăn món ăn Việt nhất là phở gà. Nếu tôi có tiền thì tôi sẽ đi du lịch ở Việt Nam. Tôi hi vọng tôi có thể gặp nhiều bạn đây. Tôi muốn nói chuyên với bạn đây bằng tiếng Việt. Hẹn gặp lại nhé

Share:

 

5 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Chào bạn

  Xin chào mọi người. Tôi đã học tiếng Việt 3 tháng rôi rồi. Tôi muốn học tiếng Việt để nói chuyên người Việt ở Việt Nam. Tôi rất thích ăn món ăn Việt nhất là phở gà. Nếu tôi có tiền thì tôi sẽ đi du lịch ở Việt Nam. Tôi hi vọng tôi có thể gặp nhiều bạn đây. Tôi muốn nói chuyên với bạn đây  các bạn bằng tiếng Việt. Hẹn gặp lại nhé!

   

  You speak Vietnamese very well. I can help you to learn Vietnamese. My skype is: tranngocthao_vn

  Chào các bạn

  Xin chào mọi người. Tôi đã học tiếng Việt 3 tháng rôi. Tôi muốn học tiếng Việt để nói chuyên chuyện với người Việt Nam ở Việt Nam. Tôi rất thích ăn món ăn Việt , nhất là phở gà. Nếu tôi có tiền thì tôi sẽ đi du lịch ở Việt Nam. Tôi hi vọng tôi có thể gặp gỡ nhiều bạn  đó đây. Tôi muốn nói chuyên chuyện với những người bạn ở đó bằng tiếng Việt. Hẹn gặp lại nhé

  Chào các bạn! When talking to more than 1 person, we use "các bạn" (= "you-all" I guess). In writing Vietnamese you have to use "." or "!" after a greeting.

   

  Xin chào mọi người. Tôi đã học tiếng Việt 3 tháng ri. Tôi muốn học tiếng Việt để nói chuyn với người Việt ở Việt Nam. Tôi rất thích ăn món ăn Việt, nhất là phở gà. Nếu tôi có tiền thì tôi sẽ đi du lịch ở Việt Nam. Tôi hi vọng tôi có thể gặp nhiều bạn đây. Tôi muốn nói chuyn với các bạn ở đây bằng tiếng Việt. Hẹn gặp lại nhé!

   

  nói chuyện với = talk with

  As far as I know, in English we say "meet many people here" right? But in Vietnamese, we say "gặp nhiều bạn đây".

  ở đây = in here, at here

  Sorry for any English mistake. ^^
  Chào các bạn

  Xin chào mọi người. Tôi đã học tiếng Việt được 3 tháng rôi (rồi). Tôi muốn học tiếng Việt để nói chuyn với người Việt ở Việt Nam. Tôi rất thích ăn món ăn Việt, nhất là phở gà. Nếu tôi có tiền thì tôi sẽ đi du lịch ở Việt Nam. Tôi hi vọng tôi có thể gặp nhiều bạn ở đây. Tôi muốn nói chuyn với các bạn ấy bằng tiếng Việt. Hẹn gặp lại nhé

  Chào bạn

  Xin chào mọi người. Tôi đã học tiếng Việt 3 tháng rôi rồi . Tôi muốn học tiếng Việt để nói chuyên chuyện với người Việt ở Việt Nam. Tôi rất thích ăn món ăn Việt nhất là phở gà. Nếu tôi có tiền thì tôi sẽ đi du lịch ở Việt Nam. Tôi hi vọng tôi có thể gặp nhiều bạn đây. Tôi muốn nói chuyên với bạn đây bằng tiếng Việt. Hẹn gặp lại nhé

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More