Site Feedback

Tôi tên Nathan

Xin chào.

Tôi tên Nathan. Tôi là người Mỹ sông ở Sài Gòn. Tôi học tiêng Việt khoảng hai năm. Tôi lam việc ở Vietnam hoảng một năm rôi.

Tôi muốn học tiêng Việt nữa, nhung mà tôi không có thời gian đi học ở trương.

Share:

 

3 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

   

  Tôi tên Nathan

  Xin chào.

  Tôi tên Nathan. Tôi là người Mỹ hiện đang sống ở Sài Gòn. Tôi học tiêng Việt được khoảng hai năm. Tôi làm việc ở Việt Nam khoảng một năm rồi.

  Tôi muốn học tiêng Việt nữa, nhưng mà tôi không có thời gian đi học ở trường.

   

  Chào bạn!

  Bạn Kiều Lan của chúng ta đã sửa bài viết cho bạn rồi. Tôi xin đề xuất một phương án khác như sau:

   

  Tôi tên Nathan

  Xin chào.

  Tôi tên Nathan. Tôi là người Mỹ hiện đang sng ở Sài Gòn. Tôi học tiếng Việt được khoảng hai năm Tôi làm việc ở Vit Nam khoảng một năm rôi.

  Tôi muốn học tiêng Việt nữa, nhung mà tôi không có thời gian đi học ở trưng.

   

  Bạn Nathan thân mến!

  Nếu không thể đến trường học, bạn có thể học tiếng Việt qua mạng. Xin gửi bạn đường link vào trang mạng học tiếng Việt dưới đây để bạn tham khảo.

  http://www.public.asu.edu/~ickpl/listening/index.htm

  Chúc bạn học tốt tiếng Việt.

   

  Tôi tên là Nathan

  Xin chào,

  Tôi tên là Nathan. Tôi là người Mỹ và tôi đang sống ở Sài Gòn. Tôi đã học Tiếng Việt được hai năm. Tôi làm việc ở Việt Nam khoảng một năm rồi.

  Tôi muốn học Tiếng Việt nữa, nhưng mà tôi không có thời gian đi học ở trường.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More