Site Feedback

Mực mới

Hôm qua, tôi mua mực mới cho bút mực của tôi, nó màu tím. Tôi là nhà văn quảng cáo cho khách sạn, văn phòng, và nhà hàng vì thế tôi cần một bút tốt và mực đẹp.

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

   

  Mực mới

  Hôm qua, tôi mua lọ mực mới cho bút mực của tôi, nó màu tím. Tôi là người viết quảng cáo cho khách sạn, văn phòng, và nhà hàng vì thế tôi cần một cây bút tốt và mực đẹp.

   

  Dear Nathan,

  Using Vietnamese is not easy (:p), the meaning depends on context.

  For example:

  -"a witer" in English = Nhà văn, người viết, .... in Vietnamese.

  Or "I" in English = Tôi, mình, tớ, anh ....

  PS: In u entry, I like you use I = mình, that how reader feel closer! ^.^


  Mực mới

  Hôm qua, tôi mua mực mới cho bút mực của tôi, nó màu tím. Tôi là nhà văn quảng cáo cho khách sạn, văn phòng, và nhà hàng vì thế tôi cần một bút tốt và mực đẹp.

   

  Wow! No mistake at all! You write as if you are Vietnamese. But, I would like to suggest to you another version.

   

  Mực mới

  Hôm qua, tôi mua mực mới cho cây bút máy của tôi. Nó màu tím. Tôi là nhà văn, viết quảng cáo cho khách sạn, văn phòng, và nhà hàng. Vì thế, tôi cần một cây bút tốt và mầu mực đẹp.

   

  Bài viết của anh rất ấn tượng vì nó được minh hoạt bằng hình ảnh. Cám ơn anh.

  Your posting is very impressive because it is illustrated with a picture. Thank you.

  Màu mực mới,

   

  Hôm qua, tôi mua màu mực mới cho cây bút mực của tôi, nó màu tím. Tôi là nhà văn, làm công việc quảng cáo cho khách sạn, văn phòng và nhà hàng. Vì thế, tôi cần một cây bút tốt và màu mực đẹp.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More