Site Feedback

Thời tiết ở Đất nước mình

Đất nước mình lớn và khác nên mình sẽ viết về thời tiết ở thàng phố mình tên là San Francisco. SF có bốn mùa trên một năm: mùa đông, mùa xuân, mùa hè và mùa thu. Mùa đong từ tháng 12 đến tháng 2. Thời tiết vào mùa đông lạnh nhưng vẫn dễ trịu vì chỉ khoảng 10-12C không lạnh lắm và có ít mưa. Mùa xuân trời đẹp hơn mùa đông vì thường trời xanh và nhiều hoa nở. Ở đây có nhiều loại hoa đẹp và thơm. Mùa hè rất đẹp vì trời luôn xanh và không có mưa. Nhiều người nghỉ học hoạc nghỉ làm để đi chơi và đi du lịch vào mùa hè.

Share:

 

3 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Thời tiết ở Đất nước mình

  Đất nước mình lớn và khác nên mình sẽ viết về thời tiết ở thàng phố mình tên là San Francisco. SF có bốn mùa trong một năm: mùa đông, mùa xuân, mùa hè và mùa thu. Mùa đong từ tháng 12 đến tháng 2. Thời tiết vào mùa đông lạnh nhưng vẫn dễ chịu vì chỉ khoảng 10-12C không lạnh lắm và có ít mưa. Mùa xuân trời đẹp hơn mùa đông vì thường trời xanh và nhiều hoa nở. Ở đây có nhiều loại hoa đẹp và thơm. Mùa hè rất đẹp vì trời luôn xanh và không có mưa. Nhiều người nghỉ học hoạc nghỉ làm để đi chơi và đi du lịch vào mùa hè.

   

  [hope my correction help!]

  Thời tiết ở đất nước mình.

  Đất nước mình rộng lớn và khí hậu đa dạng nên mình sẽ viết về thời tiết ở thàng thành phố mình - thành phố tên là San Francisco. SF có bốn mùa trên trong một năm: mùa đông, mùa xuân, mùa hè và mùa thu. Mùa đong đông từ tháng 12 đến tháng 2. Thời tiết vào mùa đông lạnh nhưng vẫn dễ trịu chịu vì chỉ khoảng 10-12C, không lạnh lắm và có ít mưa. Mùa xuân trời đẹp hơn mùa đông vì  trời thường xanh nhiều hoa nở. Ở đây có nhiều loại hoa đẹp và thơm. Mùa hè rất đẹp vì trời luôn xanh và không có mưa . Nhiều người nghỉ học hoạc hoặc nghỉ làm để đi chơi và đi du lịch vào mùa hè.

   

  Mình nghĩ bạn nên thay từ "mình" bằng từ "tôi" có vẻ hợp lí hơn. 

  Anh sử dụng tiếng viết khá tốt rồi đó. Cố lên nhé! 

  Thời tiết ở nước mình

  Nước mình rộng lớn/lớn và khí hậu đa dạng nên mình sẽ viết về thời tiết ở thàng phố thành phố mình tên là San Francisco. SF có bốn mùa trên (trong) một năm: mùa đông, mùa xuân, mùa hè và mùa thu. Mùa đong Mùa đông kéo dài từ tháng 12 đến tháng 2. Thời tiết vào mùa đông lạnh nhưng vẫn dễ trịu dễ chịunhiệt độ chỉ khoảng 10-12C, không lạnh lắm và có ít mưa. Mùa xuân trời đẹp hơn (mùa đông)trời thường xanh và nhiều hoa nở. Ở đây có nhiều loại hoa đẹp và thơm. Mùa hè rất đẹp vì trời luôn xanh và không có mưa. Nhiều người nghỉ học hoạc hoặc nghỉ làm để đi chơi và đi du lịch vào mùa hè.

   

  [I think you should use "nước" and here. It's more informal.

   

  Thời tiết ở Đất nước mình

  Đất nước mình lớn và khí hậu khác nhau nên mình sẽ viết về thời tiết ở thàng thành phố mình ở, nó tên là San Francisco. SF có bốn mùa trong một năm: mùa đông, mùa xuân, mùa hè và mùa thu. Mùa đông từ tháng 12 đến tháng 2. Thời tiết vào mùa đông lạnh nhưng vẫn dễ trịu chịu vì chỉ khoảng 10-12C không lạnh lắm và ít mưa. Mùa xuân trời đẹp hơn mùa đông vì thường trời xanh và nhiều hoa nở. Ở đây có nhiều loại hoa đẹp và thơm. Mùa hè rất đẹp vì trời luôn xanh và không có mưa. Nhiều người nghỉ học hoạc hoặc nghỉ làm để đi chơi và đi du lịch vào mùa hè.

  Thời tiết ở nước tôi.

  Đất nước tôi rộng lớn và khác nhau nên tôi sẽ viết về thời tiết ở thàng phố của tôi, San Francisco. SF có bốn mùa trong một năm: mùa đông, mùa xuân, mùa hè và mùa thu. Mùa đông từ tháng 12 đến tháng 2. Thời tiết vào mùa đông lạnh nhưng vẫn dễ chịu vì chỉ khoảng 10-12C không lạnh lắm và có ít mưa. Mùa xuân trời đẹp hơn mùa đông vì thường trời xanh và nhiều hoa nở. Ở đây có nhiều loại hoa đẹp và thơm. Mùa hè rất đẹp vì trời luôn xanh và không có mưa. Nhiều người nghỉ học hoặc nghỉ làm để đi chơi và đi du lịch vào mùa hè.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More