Site Feedback

Translating lyrics from "Kom Änglar" by Lars Winnerbäck (but the Sofia Karlsson version is better)

 

den vackraste stunden i livet var den
The most beautiful moment in my life was the one
när du kom
where you came
och allt var förbjudet
and everything was forbidden
och allt som vi gjorde den dan
And everything we did that day
vill jag göra om
I want to do over again
för det ekar i huvet'
because it echoes in my head
och det blod som jag trodde var stilla
And the blood I thought to be still
det fick du att rinna,
you made it run
den uppgivna röst som jag nyttjat så illa
the resigned voice that I used so poorly
fick du att försvinna
you made it disappear

Kom änglar, kom älvor det börjar bli kallt
Come angels, come elves it's starting to get cold
Och graderna sjunker så fort överallt
And the temperature's dropping so fast overall
och det hjärta som skulle bli ditt på nåt vis det fryser nu sakta till is
and this heart that should be yours in some way is now softly freezing to ice

Och du somna' den natten så vaken
And you fell asleep at night so awake
och drömde om allt
and dreamt about everything
som vi kunnat göra
that we could have done
O om någon som vill ge dig värme
oh about someone who wants to keep you warm
när allting blir kallt,
when everything gets cold
o om nån att beröra
about someone to touch
Och jag kunde ha gjort vad som helst
And I could have done anything and everything
för att höra den tanken
to hear these thoughts
men själv låg jag tyst i min säng
but myself I lay quietly in my bed
och så frälst av den farliga branten -
and found salvation in the dangerous edge
jag liksom föll över kanten.
I almost fell over the edge

Så kom änglar, kom älvor det börjar bli kallt
Come angels, come elves it's starting to get cold
Och graderna sjunker så fort överallt
And the temperature's dropping so fast overall
och det hjärta som skulle bli ditt på nåt vis det fryser nu sakta till is
and this heart that should be yours in some way is now softly freezing to ice

Och den jävligaste stunden i livet
And the most damned moment in life
var den när du gick
was the one where you left
och allt var förlorat
and all was lost
O satt där jag med mina grön-bruna ögon och såg med blåögd blick
Oh and I sat there with my hazel eyes and saw with a blue-eyed gaze
allt jag förstorat
Everything I had ruined

För så kom änglar och ta mig till henne
So come angels and take me to her
och ge mig en chans
and give me a chance
för jag tror att snart brinner ett annat hjärta
because I believe that soon her heart will burn
för honom någon annan stans
for someone somewhere else.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Swedish

  Show More