Site Feedback

Hôm nay tôi muốn học...

 

tôi e rằng học của tôi mới gần đây đã không tốt.
Tôi đã bị bịnh cúm vì thế không thể học.
Tôi cần phải học nhiều hơn nữa.
mặc dù vài người đã nòi tiếng việt của tôi được, theo tôi: tôi chưa đủ tốt.
Chính xác hơn, mặc dù tôi có thể viết một ìt, tôi không thể nòi băng tiếng việt.
Tôi phải công nhận tôi cấn bắt đầu có nòi chuyên vơi bạn để cải thiện hơn nữa.
Rốt cuộc giao tiếp là mục đích.

Share:

 

3 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Hôm nay tôi muốn học...

  Tôi e rằng việc học của tôi mới gần đây đã không (được) tốt.
  Tôi đã bị bịnh/bệnh cúm vì thế (tôi) không thể học.
  Tôi cần phải học nhiều hơn nữa.
  Mặc dù vài người đã nói tiếng việt của tôi được, (nhưng) theo tôi, tôi (vẫn) chưa đủ tốt.
  Chính xác hơn, mặc dù tôi có thể viết một ít, (nhưng) tôi (vẫn) không thể nói bằng tiếng Việt.
  Tôi phải công nhận (rằng) tôi cần bắt đầu có nói chuyện với bạn (bè) để cải thiện hơn nữa.
  Rốt cuộc, học để giao tiếp là mục đích của tôi.

  Rốt cuộc, mục đích của tôi khi học tiếng Việt là để giao tiếp.

  Mục đích học tiếng Việt của tôi rốt cuộc là để giao tiếp.

  Rốt cuộc, tôi học tiếng Việt là để giao tiếp.

  (haha they are all the same meaning. We still have other ways to say it but I don't want to make you more confused)

   

  * Hai từ bịnhbệnh đồng nghĩa, chỉ khác âm thôi.

  - bịnh: bạn sẽ thường nghe từ này trong giao tiếp của người miền Nam (đặc biệt là miền Tây Nam Bộ) hoặc chỉ đọc thấy từ này trong những văn bản xưa (hơn 30 năm trước). Hay là bạn sẽ thấy trong những đoạn chat, sms, facebook của các bạn trẻ khoảng 20 tuổi trở xuống.

  - bệnh: từ chuẩn và được dùng phổ biến trong khi nói và trong sách vở.

   

  * phải công nhận (là)<-- đúng kiểu nói của người miền Nam. Người miền Bắc thường nói là phải thừa nhận (rằng) hơn :)

   

  *Chú ý sử dụng đúng dấu khi viết

  - nói khác với nòi

  - cn khác với cn

  - bng khác với băng

  - vi khác với vơi

   

  Mình đã nghĩ rằng bạn sẽ học nói tiếng Việt theo cách nói của người miền Bắc vì bạn có viết là bạn gái của bạn là người Quảng Ninh. Nhưng hôm nay thì mình biết là bạn đang học theo cách nói và văn phong của người miền Nam. Haha mình thích vậy vì mình là người miền Nam :D

  Hôm nay tôi muốn học...

  tôi e rằng việc học của tôi mới gần đây đã không tốt. 
  Tôi đã bị bịnh cúm vì thế không thể học.
  Tôi cần phải học nhiều hơn nữa.
  mặc dù vài người đã nói tiếng việt của tôi được,nhưng theo tôi: tôi vẫn chưa đủ tốt. 
  Chính xác hơn, mặc dù tôi có thể viết một ít, tôi không thể nói bng Tiếng Việt. 
  Tôi phải công nhận nghĩ là tôi cn bắt đầu  nói chuyn vi bạn để cải thiện hơn nữa. 
  Rốt cuộc giao tiếp là mục đích.(actually i don't understand clearly what you mean this sentence).

   

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More