Site Feedback

Kumusta'

Ipinanganak ako sa Warren, Pennsylvania. Siempre akong Amerikano pero gustong ako nakatira dito sa Pilipinas. Gustong ako ang mga tao ng Pilipinas kahit kung minsan may tao sa akal akong di-mabuti sapakat akong kano'. Akong miyembro ng kabalikat civicomm at gusto magcommunicate pamamagitan ang 2 way radiyo. Ako may madami kaibigan at akong masaya dito. (What I tried to say: I was born in Warren, Pennsylvania. Of course I am an American but I like to live here in the Philippines even though sometimes there are some people think am bad because I am an American. I am a member of Kabalikat Civicom and I like to communicate by 2 way radio. I have many friends here.)

Share:

 

3 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Kumusta'

  Ipinanganak ako sa Warren, Pennsylvania. Siempre akong ay Amerikano pero gustong ako kong nakatira tumira dito sa Pilipinas. Gustong ako ang mga tao ng Pilipinas kahit kung minsan akala nila may tao sa akal akong na di-mabuti ako sapakat akong kano' ako. Akong  ay miyembro ng kabalikat civicomm at gusto kong makipagcommunicate pamamagitan ang ng 2 way radiyo. Ako may mMadami akong kaibigan at akong masaya ako dito. (What I tried to say: I was born in Warren, Pennsylvania. Of course I am an American but I like to live here in the Philippines even though sometimes there are some people think am bad because I am an American. I am a member of Kabalikat Civicom and I like to communicate by 2 way radio. I have many friends here.)

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Filipino (Tagalog)

  Show More