Site Feedback

First notebook entry: Introducing myself

 

Tên tôi là Phil.Tôi đang học tiếng Việt vì tôi sẽ sống ở Việt Nam.

Tôi có thể dạy tiếng anh cho bạn.

Share:

 

17 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  First notebook entry: Introducing myself

  Tên tôi là Phil. Vì tôi sẽ sống ở Việt Nam nên tôi đang học tiếng Việt. 


  Tôi có thể dạy tiếng anh cho bạn.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More