Site Feedback

第二课 Sự tích trầu cau 槟榔的故事

第二课 Sự tích trầu cau 槟榔的故事

Ăn trầu là phong tục cổ truyên của người Viêt. Nó găn liên với một câu chuyện cổ tích nổi tiếng và thấm đượm nghĩa tình.

吃槟榔在越南是古老的风俗。它与一个著名古老而富有情义的故事相连。

希望好心人帮我修改一下这段翻译!谢谢。

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More