Site Feedback

روشن است - از بیشتر تحصیل احتیاج دارم.

از این که حسابم را آغاز کردم، من تعداد درخواست ها درباره نشانی ایمیلم یافته ام. به همه شما، ببخشید، اما درباره حسابم و چیز های مربوط زیاد نگرانم. سایت خودش ضد دادن ایمیل ها به اعضای دیگر پیشنهاد می کند، و با این توصیه موافقم. البته خوشحالم توسط این سایت خودش ارتباط کنم.

On a lighter note, though an annoying one nevertheless,
این را کشف می کنم که بسیار واژگانی که یاد می گیرم، پس از آن فراموش می کنم. یاد می گیرم، بله، ولی گاهی یاد نمی کنم، متاسفانه. من باید در آینده به طور بیشتر سختگیر تحصیل کنم، شاید با آزمایش ها.

(و نرمافزار از آنچه برای نوشتن حروف فارسی استفاده می کنم هم دارد رنجم می کند، اما این یک داستانیست برای وقت دیگریست.)

Share:

 

4 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  روشن است - از بیشتر تحصیل احتیاج دارم(واضح است که به مطالعه و یادگیری بیشتری نیاز دارم).

  از این که حسابم را آغاز کردم، من تعداد درخواست ها درباره نشانی ایمیلم یافته ام(از وقتیکه عضو سایت شده ام تعداد زیادی درخواست در مورد ادرس ایمیلم در یافت کرده ام). به همه شما، ببخشید، اما درباره حسابم و چیز های مربوط زیاد نگرانم(با عرض پوزش از شما ,درباره عضویت خود و موارد مربوط به ان خیلی نگرانم). سایت خودش ضد دادن ایمیل ها به اعضای دیگر پیشنهاد می کند(خود سایت امکان زدن ایمیل متقابل بین اعضا را فراهم کرده است)، و(من) با این توصیه موافقم. البته خوشحالم توسط این سایت خودش ارتباط کنم.
  (از اینکه توسط خود سایت با بقیه می توانم ارتباط بر قرار کنم خوشحالم)
  On a lighter note, though an annoying one nevertheless,
  این را کشف می کنم که بسیار واژگانیمی گیرم، پس از آن که یاد(بتازگی دریافته ام  بسیاری از کلماتی که یاد می گیرم زود   فراموش می کنم. یاد می گیرم، بله، ولی گاهی یاد نمی کنم، متاسفانه(گاهی انها را فراموش می کنم). من باید در آینده به طور بیشتر سختگیر تحصیل کنم، شاید با آزمایش ها.

  (بکمک تست های مر بوطه در زمینه یادگیری این زبان تلاش بیشتری کنم)

  (و نرمافزار از آنچه برای نوشتن حروف فارسی استفاده می کنم هم دارد رنجم می کند(با نرم افزاری که برای نوشتن حروف فارسی استفاده می کنم مشکل  دارم)، اما(داستانش بماند برای وقت دیگر) این یک داستانیست برای وقت دیگریست.)

   

   

  ** نگران نباش .با سعی و کوشش بیشتر می توانی بر مشکلات غلبه کنی. موفق باشی

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Persian (Farsi)

  Show More