Site Feedback

First notebook entry: Introducing myself

Tên của tôi là Bree. Tôi hai mươi mốt tuổi. Bây giờ, tôi đang học ở dại học Yale ở tiểu băng Connecticut. Tôi bắt dầu học tiếng Việt năm này tại vì tôi muốn học a tonal language. Sau tôi tót nghiệp, tôi muốn di du lịch VN.

Tôi nói tiếng Anh rồi tại vì tôi sống ở nước Mỹ và ba má tôi nói tiếng Anh.

Sở thích của tôi là chạy bộ, tập thể dục, nghe nhạc, hát, xem TV và phim, đọc sách, và khiêu vủ.

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  First notebook entry: Introducing myself

  Tên của tôi là Bree. Tôi hai mươi mốt tuổi. Bây giờ, tôi đang học ở dại học Yale ở tiểu băng Connecticut. Tôi bắt dầu học tiếng Việt năm này tại vì tôi muốn học a tonal language. Sau tôi tót nghiệp, tôi muốn di du lịch VN.

  Tôi nói tiếng Anh rồi tại vì tôi sống ở nước Mỹ và ba má tôi nói tiếng Anh.

  Sở thích của tôi là chạy bộ, tập thể dục, nghe nhạc, hát, xem TV và phim, đọc sách, và khiêu vủ.

  ----------------------------------

  Tên của tôi là Bree. Tôi hai mươi mốt tuổi. Bây giờ, tôi đang học ở đại học Yale ở tiểu bang Connecticut. Tôi bắt đầu học tiếng Việt năm nay tại vì tôi muốn học một ngôn ngữ có nhiều âm điệu. Sau khi tốt nghiệp, tôi muốn đi du lịch VN. 

  Tôi nói tiếng Anh tại vì tôi sống ở nước Mỹ và ba má tôi cũng nói tiếng Anh. 

  Sở thích của tôi là chạy bộ, tập thể dục, nghe nhạc, hát, xem TV và phim, đọc sách và khiêu vủ.  

  ---------------------------------

  almost I have nothing to correct :)) 

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More