Site Feedback

Сайн байна уу?

Би Монгол хэл сурах хусч байна! Танд Орос хэлийг заач чадах. Алдаатай бичвэл, учлаарай-)

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Сайн байна уу?

  Би Монгол хэл сурхыг хүсч байна! Танд Орос хэлийг зааж чадна. Алдаатай бичсэн бол, уучлаарай-)

  Сайн байна уу?

  Би Монгол хэл сурахыг хусч байна! Танд Орос хэлийг заач чадна.

   

  Алдаатай бичсэн бол учлаарай.

  (Алдаатай бичсэн байвал уучлаарай)

  correction:

   

  Сайн байна уу?

  Би Монгол хэл сурхыг хүсч байна! Танд Орос хэлийг зааж чадна. Алдаатай бичсэн бол, уучлаарай-)

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Mongolian

  Show More