Site Feedback

Xin Chao!

Xin chào tôi tên là Jack!Tôi hy vọng sẽ gặp gỡ bạn bè từ Việt Nam.Nếu bạn có thể giúp tôi với người Việt Nam, tôi sẽ được hạnh phúc để giúp đỡ với tiếng Anh.Tôi xin lỗi về ngữ pháp xấu của tôi.Tôi hy vọng sẽ sớm gặp gỡ bạn bè nhiều hơn.

Cảm ơn bạn!

Share:

 

29 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Xin Chao!

  Xin chào tôi tên là Jack!Tôi hy vọng sẽ gặp gỡ bạn bè từ Việt Nam.Nếu bạn có thể giúp tôi với tiếng Việt Nam, tôi sẽ được hạnh phúc để giúp đỡ với tiếng Anh.Tôi xin lỗi về ngữ pháp chưa tốt của tôi.Tôi hy vọng sẽ sớm gặp gỡ bạn bè nhiều hơn.

  Cảm ơn bạn!

  Xin Chao!

  Xin chào tôi tên là Jack!Tôi hy vọng sẽ gặp gỡ bạn bè từ Việt Nam.Nếu bạn có thể giúp tôi với người Việt Nam, tôi sẽ được hạnh phúc để giúp đỡ với tiếng Anh.Tôi xin lỗi về ngữ pháp xấu của tôi.Tôi hy vọng sẽ sớm gặp gỡ bạn bè nhiều hơn.

  Cảm ơn bạn!

   

  Xin Chào!

   

  Tôi tên là Jack! Tôi hy vọng gặp gỡ được nhiều bạn bè đến từ Việt Nam ở đây. Nếu bạn có thể giúp tôi với tiếng Việt, tôi sẽ rất hân hạnh được đáp lại bằng cách giúp bạn với tiếng Anh. Tôi xin lỗi về lỗi ngữ pháp nếu có của mình. Tiếng Việt của tôi chưa được tốt lắm. Tôi mong sẽ sớm làm quen được nhiều bạn bè hơn. 


  Cảm ơn bạn!

  Xin Chào!

  Xin chào tôi tên là Jack!Tôi hy vọng sẽ được gặp gỡ bạn bè từ Việt Nam. Nếu bạn có thể giúp tôi với người tiếng Việt Nam, tôi sẽ được hạnh phúc để rất vui được giúp đỡ bạn với tiếng Anh.Tôi xin lỗi về ngữ pháp xấu hơi tệ của tôi mình.Tôi hy vọng sẽ sớm gặp gỡ nhiều bạn bè  hơn.

  Cảm ơn các bạn!

  Xin Chao!

  Xin chào, tôi tên là Jack!Tôi hy vọng sẽ gặp gỡ nhiều bạn bè Việt Nam. Nếu bạn có thể giúp tôi tiếng Việt Nam, tôi sẽ rất vui khi giúp đỡ bạn về tiếng Anh.Tôi xin lỗi về ngữ pháp của tôi chưa được tốt.Tôi hy vọng sẽ sớm gặp gỡ bạn bè nhiều hơn.

  Cảm ơn bạn!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More