Site Feedback

Xin Chao!

 

Xin chào tôi tên là Jack!Tôi hy vọng sẽ gặp gỡ bạn bè từ Việt Nam.Nếu bạn có thể giúp tôi với người Việt Nam, tôi sẽ được hạnh phúc để giúp đỡ với tiếng Anh.Tôi xin lỗi về ngữ pháp xấu của tôi.Tôi hy vọng sẽ sớm gặp gỡ bạn bè nhiều hơn.

Cảm ơn bạn!

Share:

 

16 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Xin Chao!

  Xin chào tôi tên là Jack!Tôi hy vọng sẽ gặp gỡ bạn bè từ Việt Nam.Nếu bạn có thể giúp tôi với người Việt Nam, tôi sẽ được hạnh phúc để giúp đỡ với tiếng Anh.Tôi xin lỗi về ngữ pháp xấu của tôi.Tôi hy vọng sẽ sớm gặp gỡ bạn bè nhiều hơn.

  Cảm ơn bạn!

  Xin chào, tôi tên là Jack! Tôi hy vọng sẽ gặp gỡ nhiều bạn bè Việt Nam. Nếu bạn có thể giúp tôi tiến bộ với Tiếng Việt, tôi sẽ rất vui lòng giúp đỡ bạn cải thiện Tiếng Anh. Tôi xin lỗi vì ngữ pháp của tôi còn khá tệ. Tôi hi vọng sẽ sớm gặp gỡ nhiều bạn bè hơn.

   

  P/s: Nice to meet you! I'm Vietnamse, and I suppose that I can help you with Vietnamse; in turn, I hope you're please to help me improve my English skills :D

  Xin Chao!

  Xin chào, Tôi tên là Jack.Tôi hy vọng sẽ có cơ hội gặp gỡ nhiều bạn bè từ Việt Nam hơn nữa.Nếu bạn có thể giúp tôi với người nói tiếng Việt Nam, tôi sẽ được hạnh phúc rất hân hạnh để giúp đỡ với các bạn tiếng Anh.Tôi xin lỗi về  ngữ pháp xấu của tôi không được tốt.Tôi hy vọng sẽ sớm gặp gỡ kết được nhiều bạn bè nhiều hơn

  Cảm ơn các bạn!

  Xin chào!

  Xin chào, tôi tên là Jack! Tôi hy vọng được làm quen với những người bạn Việt Nam. Nếu bạn giúp tôi học tiếng Việt, tôi sẽ sẵn sàng giúp bạn học tiếng Anh.Tôi xin lỗi vì khả năng diễn đạt chưa tốt. Tôi hy vọng  có thể làm quen nhiều bạn bè hơn.

  Cảm ơn bạn!

  if you want to learn vietnamese, you can contact with me! your vietnamese very good!

  Xin Chao!

  Xin chào tôi tên là Jack!Tôi hy vọng sẽ gặp gỡ bạn bè từ Việt Nam.Nếu bạn có thể giúp tôi với người Việt Nam, tôi sẽ được hạnh phúc để giúp đỡ với tiếng Anh (Nếu bạn giúp tôi học tiếng Việt, tôi sẵn sàng giúp bạn học tiếng Anh).Tôi xin lỗi về ngữ pháp xấu của tôi (Tôi xin lỗi vì ngữ pháp tiếng Việt của tôi không tốt lắm).Tôi hy vọng sẽ sớm gặp gỡ bạn bè nhiều hơn. (Tôi hy vọng sớm gặp gỡ nhiều bạn bè hơn)

  Cảm ơn bạn!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More