Site Feedback

Trợ giúp xin vui lòng

Tôi đang tìm một trang web với những câu chuyện Việt Nam trong định dạng âm thanh.Tôi hy vọng rằng câu chuyện này sẽ giúp tôi tìm hiểu ngôn ngữ.

I am looking for site with Vietnamese children tales in audio format. I hope that Viet children tales help me to improve language.

Share:

 

5 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Xin vui lòng giúp tôi

  Tôi đang tìm một trang web kể chuyện Việt Nam với định dạng âm thanh .Tôi hy vọng rằng  những câu chuyện đó sẽ giúp tôi tăng khả năng ngoại ngữ.

  I am looking for site with Vietnamese children tales in audio format. I hope that Viet children tales help me to improve language.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More